jueves, 11 de junio de 2015

Matemàtiques estiu

Proposta d’activitats Àrea de matemàtiques


Gràfica de temperatures. 
 Recull sistemàtic de la temperatura que marca el termòmetre cada dia a una mateixa hora del dia durant dues o tres setmanes. En acabar es pot fer una gràfica que reculli aquestes dades tot indicant la mitjana i explicar què s’hi observa. Si no es disposa de termòmetre es pot consultar la pàgina web del servei meteorològic de Catalunya

Despesa d’una setmana d’estiu. 
Recull de la despesa familiar d’una setmana de vacances per saber quants diners es gasten. En acabar es pot fer un balanç indicant les diferents despeses agrupades per categories.

Recull fotogràfic de formes geomètriques.
 Àlbum fotogràfic que recull fotografies d’elements i paisatges que podem observar, quotidians, indicant les principals formes geomètriques que hi trobem.

Recollida de dades horàries per saber a què dediquem el temps.
 Ho podem fer durant una setmana, després cal fer gràfics que indiquin: el temps de dormir, el de jugar, el de llegir, el de de mirar la tele, etc.

Recollida de dades horàries durant una setmana per a la realització d’una gràfica: temps de dormir, temps de jugar, temps de lectura, temps de veure la tele, etc.

Realització de mapes amb itineraris.
 Recollida de dades dels itineraris realitzats durant les vacances (excursions, viatges, desplaçaments pel barri o pel poble...). Es pot confeccionar una taula on consti el punt de partida, el punt d’arribada, la distància recorreguda, el temps emprat, etc. També es poden fer servir mapes digitals (google maps).

Fotografiem els números. 
Recull fotogràfic de la presència dels números a la vida quotidiana: botigues, porteries, marcadors, descomptes, anuncis, etc. Després es pot comentar, explicar, preparar endevinalles per veure si s’endevina on són...

On és més barat? 
Fer una llista de coses que voldríem comprar  anotant el preu que té en diferents botigues. Identificar quin és el preu més barat, el més car i la diferència de diners que ens podríem estalviar si compréssim el més barat.

Problemes matemàtics a la vida quotidiana.
 Escriure l’enunciat de problemes matemàtics reals que puguem solucionar durant les vacances. Exemples: amb quines monedes o bitllets paguem les compres, les quantitats de plats, gots i coberts que necessitem per parar taula, les quantitats de menjar que necessitem per a un dinar per a tantes persones, repassar els comptes, el canvi d’anar a comprar...

Quina oferta m’interessa? 
Anotar les ofertes on no hi hagi indicat el percentatge de descompte (per exemple 3x2, segona unitat a meitat de preu, etc.). Intuïtivament decidir quina és la millor. Després calcular el percentatge de descompte que et fan en l’article comprat a cadascuna de les diferents ofertes i comprovar d’aquesta manera si la intuïció ha estat la correcta.

Circulació viària. 
Dibuixar els diferents senyals de trànsit que es troben durant una sortida al carrer o a la carretera. Esbrinar què ens indica cada senyal, observar la forma i el color. Identificar cadascun dels senyals amb una figura geomètrica plana.


Qüestionari d’autoavaluació per a l’alumne/a:
 Aquest és un model de qüestionari d’autoavaluació pensat per a algunes de les activitats fetes per l’alumnat. La seva realització li permet reflexionar sobre el que ha fet i el que ha après, quines dificultats ha tingut i com podria millorar els seus aprenentatges. A la vegada, és un instrument que facilita al professorat recollir evidències sobre el treball personal de l'alumne/a i sobre el grau de regulació i consciència del seu procés d'aprenentatge.

1. Descriu l’activitat que has fet2. Explica el que  t’ha agradat més de l’activitat3. Què és el que t’ha costat més de fer?4. Què creus que has après fent aquesta activitat?
5. Explica què canviaries si la tornessis a fer.

Matemàtiques estiu

Recursos per al treball d’estiu dels alumnes de 6è d’educació primària


Àrea de matemàtiques


Pàgina web destinada a l’alumnat d’educació primària, amb recursos en línia de les diferents àrees curriculars:Edu365


Per a la pràctica i l’exercitació destaquem:


Circumferència i cercle

Els elements bàsics de la circumferència i el cercle.


cossos geometrics1 

 Els cossos geomètrics al nostre entorn. Políedres i cossos de revolució.

 Cossos geometrics2

 Els tipus de cossos geomètrics, composicions i desenvolupaments plans.rectes i angles 

 Alguns conceptes essencials de geometria: recta, semirecta, segment i angle.


angles i mesures 

 Classificació dels angles, la seva mesura i les operacions amb angles.


nombres enters 

Recull d'activitats que es caracteritzen perquè treballen les matemàtiques utilitzant aplicacions geogebra.


poligons 

 Identificació de les figures planes al nostre entorn.

poligons1

 La classificació dels polígons. El joc del Tangram.

poligons2

 Els quadrilàters i els triangles. El joc dels poliòminos.Triangles 

 Els tipus de triangles segons els seus costats i els seus angles. El triangle rectangle.


El pla 

 Les coordenades cartesianes i els recorreguts en el pla.

moviments en el pla 

 Distàncies, angles i rotacions. Plànols i escales. 

maquina de calcular

Practica les operacions calculant en un minut.

geometria

Definicions i trencaclosques.

eixos de simetria

Enrajolem una superfície.

Mates-simpaticas

Jocs matemàtics.

cuadernos de operaciones

Sumes, restes, multiplicacions i divisions.


Matemagic

Per calcular d’una manera diferent.

botigues

Aprèn a comprar i a utilitzar les monedes.

joc de les operacions

Juga tot calculant.

problemes matematics

Sobre numeració, càlcul, geometria, temps, fraccions, mesures...


Estimate


Per fer estimacions numèriques

Altres recursos:

 •  Jocs de taula i de cartes
 •  Papiroflèxia

sudokus


Exercicis de CB:

Competències bàsiques matemàtiques 6è

miércoles, 10 de junio de 2015

Castellà proposta activitat estiu

Propostes d’activitats Àrea de llengua castellana


Textos per escoltar

 •  Entrevistes (DVD, TV, cinema, ràdio, Internet...)
 •  Cançons
 •  Contes/relats
 •  Poemes
 •  Teatre, titelles...
 •  Pel·lícules
 •  Notícies...

Textos per llegir (en format paper o digital)

 •  Contes
 •  Històries
 •  Còmics
 •  Revistes
 •  Notícies/diaris
 •  Poemes
 •  Correus electrònics, postals..

Expressió oral

 •  Explicar a un amic o amiga alguna anècdota que t’hagi passat fa poc, durant  les vacances.
 •  Paraules per aprendre de memòria, frases o petits textos per recitar.
 •  Preparar un conte per poder-lo explicar.
 •  Preparar la conversa per anar a comprar a una botiga i després fer-ho.
 •  Explicar a un amic o un familiar una pel·lícula que hagis vist o un llibre que hagis llegit.
 •  Gravar algunes de les anècdotes, contes, explicacions que facis i escoltar-te després per saber com ho has fet..

Expressió escrita

 •  Diari de vacances
 •  Guies de viatge (poble, barri, rutes turístiques...)
 •  Reportatge (temes diversos)
 •  Entrevista
 •  Conte
 •  Postals, correus electrònics...
 •  Cançons
 •  Notícies personals i emocionals (l’amic que he fet, esports que practico, jocs que m’interessen... )
 •  Receptes de cuina que puc posar en pràctica
 •  Menús de la setmana
 •  Llistes: de la compra, del que posaré a la maleta...
 •  Climogrames d’on visc i d’on vaig de vacances, amb comentaris i comparacions.

Per tenir en compte:

 •  Les imatges, els dibuixos, els gràfics... poden acompanyar els teus textos.
 •  Una bona presentació: la lletra que s’entengui, els marges..., si ho fas en paper,  i el format i el disseny adequat, si ho fas amb l’ordinador.

Qüestionari d’autoavaluació per a l’alumne/a:

 Aquest és un model de qüestionari d’autoavaluació pensat per a algunes de les activitats fetes per l’alumnat. La seva realització li permet reflexionar sobre el que ha fet i el que ha après, quines dificultats ha tingut i com podria millorar els seus aprenentatges. A la vegada, és un instrument que facilita al professorat recollir evidències sobre el treball personal de l'alumne/a i sobre el grau de regulació i consciència del seu procés d'aprenentatge.

1. Descriu l’activitat que has fet
2. Explica el que  t’ha agradat més de l’activitat
3. Què és el que t’ha costat més de fer?

4. Què creus que has après fent aquesta activitat?


5. Explica què canviaries si la tornessis a fer.

castellà estiu

Lengua castellana


Leer y escribir

 Pequeñas historias

Para escribir historia a partir de unas imagenes seleccionadas.


Ortografia

Actividades, juegos y reglas de ortografia castellana.


Las horas y el reloj

Para aprender las horas y participar en actividades y juegos del reloj.


Cuentos interactivos

Cuentos con dibujos interactivos.

Mi mundo

El vocabulario de forma lúdica.


Pasatiempos 

Juegos de lengua.

Desde esta página puede consultar la colección de pasatiempos clasificados por tipos de juegos. Si lo prefiere, también los tiene a su disposición clasificados por contenidos dicácticos.
 


Escritorio de primaria

Con diferentes apartados para escribir y consultar (diccionarios, mapas...).

 Escoltar


Clan

Vídeos, series y juegos de RTVE para escuchar y mirar.

Llibres


 Lecturas


Guias de lecturas de libros.

Jugar

 

Juegos


Juegos en línia de aventura, estrategia y simulación.


Altres recursos:

 •  Libros de lectura
 •  Revistas, còmics
 •  Cuadernos de lengua en formato  papel (expressión escrita y comprensión lectora, ortografia...)


Pruebas de evaluación 6º primaria castellano


Català estiu

Propostes d’activitats. Àrea de llengua catalana


Textos per escoltar
 • Entrevistes (DVD, TV, cinema, ràdio, Internet...)
 •  Cançons
 •  Contes/relats
 •  Poemes
 •  Teatre, titelles...
 •  Pel·lícules
 •  Notícies.

Textos per llegir (en format paper o digital)
 • Contes
 • Històries
 • Còmics
 • Revistes
 • Notícies/diaris
 • Poemes
 • Correus electrònics, postals.

Expressió oral
 •  Explicar a un amic o amiga alguna anècdota que t’hagi passat fa poc, durant  les vacances.
 •  Paraules per aprendre de memòria, frases o petits textos per recitar.
 •  Preparar un conte per poder-lo explicar.
 •  Preparar la conversa per anar a comprar a una botiga i després fer-ho.
 •  Explicar a un amic o un familiar una pel·lícula que hagis vist o un llibre que hagis llegit.
 •  Gravar algunes de les anècdotes, contes, explicacions que facis i escoltar-te després per saber com ho has fet.

Expressió escrita
 •  Diari de vacances
 •  Guies de viatge (poble, barri, rutes turístiques...)
 •  Reportatge (temes diversos)
 •  Entrevista
 •  Conte
 •  Postals, correus electrònics...
 •  Cançons
 •  Notícies personals i emocionals (l’amic que he fet, esports que practico, jocs que m’interessen... )
 •  Receptes de cuina que puc posar en pràctica
 •  Menús de la setmana
 •  Llistes: de la compra, del que posaré a la maleta...
 •  Climogrames d’on visc i d’on vaig de vacances, amb comentaris i comparacions..

Per tenir en compte:
 •  Les imatges, els dibuixos, els gràfics... poden acompanyar els teus textos.
 •  Una bona presentació: la lletra que s’entengui, els marges..., si ho fas en paper,  i el format i el disseny adequat, si ho fas amb l’ordinador.

Qüestionari d’autoavaluació per a l’alumne/a:
 Aquest és un model de qüestionari d’autoavaluació pensat per a algunes de les activitats fetes per l’alumnat. La seva realització li permet reflexionar sobre el que ha fet i el que ha après, quines dificultats ha tingut i com podria millorar els seus aprenentatges. A la vegada, és un instrument que facilita al professorat recollir evidències sobre el treball personal de l'alumne/a i sobre el grau de regulació i consciència del seu procés d'aprenentatge.

1. Descriu l’activitat que has fet
2. Explica el que  t’ha agradat més de l’activitat
3. Què és el que t’ha costat més de fer?

4. Què creus que has après fent aquesta activitat?


5. Explica què canviaries si la tornessis a fer.

Català estiu

Recursos per al treball d'estiu dels alumnes de 6è d'educació primària


Àrea de llengua catalana

Pàgina web destinada a l’alumnat d’educació primària, amb recursos en línia de les diferents àrees curriculars: 

Edu365 Per a la pràctica i l’exercitació destaquem:

Llegir i escriure


Entrena't per llegir


Entrenament lector amb activitats relatives al procés de descodificació i de comprensió lectora.


Catala/ortografia

 Exercicis autocorrectius d’ortografia estructurats en tres nivells de dificultat.

petites històries 

 Per escriure històries a partir d’unes imatges seleccionades.

Gali 

 Exercicis d’autoaprenentatge interactiu de la llengua catalana.


Mots muds 

 Exercicis per millorar el vocabulari.


Dictats 

 Per escoltar el dictat, escriure’l i corregir-lo.


escriptori_primaria

 Eines per escriure i consultar (diccionaris, mapes...).

Crea històries 

 Eines digitals per crear històries: escrites, amb dibuixos, còmics...

Llibres


Lectures

Guies de lectura dels llibres:

Va de llibres

Per parlar i documentar-te sobre llibres que pots llegir.

Que llegeixes

Fòrum per compartir les lectures dels llibres que llegeixes.

 Escoltar


Una mà de contes 


Contes per escoltar tot mirant il·lustracions de diferents tècniques plàstiques.

Saps què?...

Per llegir i escoltar les notícies d’actualitat de la malla.cat.

infok noticies 

 Notícies d’actualitat per mirar i escoltar. Super 3 - TV3.


Juga

Jocs en línia

Jocs en línia: d’aventura, arcade, estratègia, simulació...

 Altres recursos: 
Llibres de lectura
Revistes, còmics
Quaderns de llengua en format paper (expressió escrita i comprensió lectora, ortografia...)

Avaluació sisè Competències bàsiques


domingo, 22 de marzo de 2015

Els alumnes de 5è visiten Empúries

 Ruïnes d’Empúries

El passat dijous 19 de març de 2015, els alumnes de 5è com a complement del projecte interdisciplinar desenvolupat al llarg d’aquest trimestre vam visitar les ruïnes d’Empúries.

Seguint aquest enllaç podreu veure una petita mostra de la visitaMuntatge fotogràfic