lunes, 15 de septiembre de 2014

Tecnologia i informació

 Alguns avenços en ciència i tecnologia de la informació

Àgora

Àgora és un projecte que ofereix als centres educatius dos serveis independents:

El projecte Àgora ofereix als centres educatius el servei Moodle per a la creació d'entorns virtuals per a l'ensenyament-aprenentatge
  •  Moodle, per crear Entorns Virtuals d'Aprenentatge.
  •  Intraweb, per crear una intranet de centre.

Alexandria

El portal Alexandria del Departament d'Ensenyament conté exemples de cursos Moodle.

Alexandria està regit pel principi de cooperació entre les persones que lliurement hi participen amb la voluntat d'avançar en la millora de la pràctica docent basada en les aportacions de professionals del món de l'educació, veritables agents d'innovació i d'eficiència.

Els materials educatius del servei Alexandria segueixen el model de "Recursos Educatius Oberts" (Open Educational Resources, OER), materials educatius que es poden utilitzar, reutilitzar, adaptar i compartir lliurement.

Es pot veure en la biblioteca d'Alexandria

EVEA

Són els serveis que el Departament d'Ensenyament posa a l'abast dels centres educatius per facilitar la incorporació d'entorns virtuals de centre, on crear i administrar cursos virtuals, i per compartir i intercanviar els cursos elaborats i experimentats.

Dos són los tipus de serveis relacionats amb els Entorns Virtuals d'Ensenyament i Aprenentage:

    Àgora per a la creació i manteniment d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge
    Alexandria per compartir materials

Moodle

És una plataforma educativa, un conjunt de programari que possibilita la creació d’aules virtuals, espais de trobada i comunicació a Internet orientats a l’ensenyament i l’aprenentatge.

Àmbits del Moodle de centre

Moodle i el centre

Permet que els centres puguin separar la part de gestió administrativa i comunicació amb la comunitat educativa, que s’esdevé a la seva pàgina web, de la part acadèmica relacionada directament amb els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Moodle i el professorat

Ofereix al professorat un entorn visualment agradable i amigable des del qual es poden crear activitats didàctiques, tant individuals com grupals, i afegir recursos diversificats, com ara enllaços a documents d’elaboració pròpia, enllaços a pàgines web externes i d’altres recursos. A més dels recursos i les activitats, un curs en Moodle permet fer el seguiment i l’avaluació del treball que fa l’alumnat i tenir un informe molt detallat de la seva activitat a l’aula.

Moodle i l'alumnat

Ofereix a l’alumnat un entorn privat i personal on cal identificar-se per entrar i, un cop dins, amb diferents aules a les quals té accés. En entrar dins un curs, troba una estructura clara, entenedora i de navegació senzilla, amb activitats programades que segueixen el calendari proposat pel professorat i amb recursos interns (com ara textos, imatges o elements multimèdia) o recursos externs (com ara llocs web per visitar) que han estat prèviament seleccionats pel professorat. En un curs també hi ha les diferents vies de comunicació per mantenir el contacte amb el professorat i amb la resta de companys i companyes: fòrums de discussió en grup, missatgeria interna de persona a persona i retroacció del professorat a tots els treballs i activitats que faci. L’experiència demostra que un o una estudiant no està mai en soledat en un entorn d’aquest tipus, i que, en molts casos, serveix per escurçar distàncies i millorar l’acció tutorial.

Moodle i les famílies

Moodle permet controlar l’accés de les persones a dos nivells bàsics: portal i cursos. Si les famílies disposen d’identificació (nom d’usuari o usuària i contrasenya), poden entrar al portal i consultar informacions que potser no estan disponibles per a la resta de persones que visiten el lloc. També es pot permetre l’accés a les famílies, una vegada s’hagin identificat, a determinats cursos, per exemple, cursos de tutoria o d’activitats extraescolars, de manera que poden seguir l’activitat dels seus fills i les seves filles.

El Moodle 2.0 de l’Escola La Vila de Palamós és un EVA un entorn virtual d’aprenentatge. Està pensat per ser un espai més d’un entorn d’ensenyament - aprenentatge i de treball de l’alumne i el mestre. Una aula virtual.

Els EVA permeten al/a la mestre/a presentar tota mena de materials educatius en format digital (interactius o no), fer el seguiment de les activitats realitzades pel seu alumnat, intercanviar amb el mateix informacions, consells, etc. i, finalment, portar un registre de les seves activitats i gestió de les qualificacions.

L’alumnat, per la seva banda, pot consultar en tot moment els materials dels cursos, comunicar-se amb el professorat i amb la resta de l’alumnat.

Notebook

El programa notebook per pissarres digitals Smart.

És el programa  més utilitzat per l’ús de les PDI a les escoles i del que hi ha més recursos educatius en xarxa.

Pissarres digitals

La pissarra digital interactiva (PDI) és una eina molt útil en la tasca diària a l'aula.

Resizer

VSO Image resizer

VSO Image Resizer és un petit programa que s’encarrega de modificar la mida dels arxius d’imatge amb extrema senzillesa.

Només haurem de seleccionar el fitxer el tamany del qual volem canviar i introduir la mida adequada.

Sites

Sites creació de webs de Google

En el marc del Google Apps el Google Sites és una eina col·laborativa que permet crear un lloc web de manera senzilla, sense conèixer codi html, ni utilitzar programes d’edició web del tipus del Dreamweaver.

Afegeix a la seva simplicitat un control sobre la privacitat del contingut i la possibilitat de compartir les diferents pàgines amb altres usuaris per treballar en equip.

Webquest

Les webquest són activitats orientades cap a la investigació, en les quals, part o tota la informació amb què l’alumnat interactua prové de recursos d’Internet. És un treball cooperatiu en què cada persona és responsable d’una part. Obliga a la utilització d’habilitats cognitives d’alt nivell i prioritza la transformació de la informació.martes, 24 de junio de 2014

Circuits de 6è


Els alumnes de 6è han treball el circuit elèctric i han realitzat  una maqueta per posar en pràctica els aprenentatges.
El treball realitzat  es pot veure en aquest enllaç

Les maquetes dels circuits

miércoles, 18 de junio de 2014

Exercicis per treballar el tema de l’energiaVisita les pàgines web següents per repassar les diferents fonts i tipus d'energia:
Aquesta és un document word per llegir i treballar. Després pot guardar el treball fet.

Fonts d'energia 

 

fonts d'energia netes i renovables 


Entra en aquesta altra pàgina web on s'amplien els conceptes de calor i temperatura.   Treballem amb la temperatura


 Treball de l'energia

Exercicis per completar

 Completa les frases següents:

L'energia ......................... és la que té el corrent elèctric, com la que utilitzem a casa nostra.


L'energia ......................... és la que passa d'un cos a un altre que es troba a menor temperatura. També es denomina ......................... i la notem quan ens acostem a un objecte calent.


L'energia que tenen els cossos en moviment es denomina ..........................


L'energia ......................... és la que emmagatzemen totes les substàncies, com els aliments.


L'energia que transporta la llum és la ......................... , com la que ens arriba del .........................


L'energia ......................... és la que hi ha a l'interior de la ......................... i que s'usa a les centrals nuclears per obtenir corrent ..........................
Indica si les següents afirmacions són vertaderes (V) o falses (F):


El corrent elèctric és el moviment de les càrregues elèctriques a través dels materials.


La fusta és un conductor elèctric.


Quan els objectes s'electritzen adquireixen càrrega elèctrica.


Un circuit elèctric està format per una bombeta i un interruptor.


Una bombeta, un aspirador o una estufa són receptors elèctrics.

Defineix les tres propietats del so:


To:      


Timbre:        

Intensitat:En què consisteix la contaminació indirecta?


Anomena  formes en les quals pot manifestar-se l'energia, i defineix-les:
 Classifica les fonts d'energia següents en renovables i no renovables i relaciona-les.


Sol    Petroli    Aigua    Gas natural    Carbó    Urani    Vent


Gasolina    Energia hidràulica    Central nuclear    Calefacció


Combustió    Energia lluminosa    Parc eòlic


 


Escriu el nom de quatre objectes de casa teva que necessitin electricitat per funcionar


 


Escriu al costat d'aquestes paraules quina energia necessiten per funcionar:


Persona:


Televisió:


Cuinar:


Cotxe:


Planta:


Ordinador:

L'energia  Recursos per treballar l'energia: energies renovables, fonts d'energia, aliments i energia, centrals elèctriques, ...


L'ENERGIA EN LES NOSTRES VIDES 

ResumL'energia resum


Energia solar

L'energia del Sol
El Sol il·lumina les coses i fa que les puguem veure, escalfa l'aigua del mar, fa que les plantes s'alimentin i puguin créixer...
El Sol és una font d'energia. Perquè alguna cosa es mogui, s'escalfi, es transformi, canviï o funcioni cal energia.

 Energia solar 

Energia per viure

Els animals i les plantes necessiten energia per viure. Com s'ho fan per aconseguir-la? Campanya estalvi d’energia

Consells per estalviar energia. Govern de les illes Balears

martes, 17 de junio de 2014

Exercicis de vocabulari

Lèxic 

 

Descobrim i apliquem les accepcions de la paraula premsa

En aquestes frases hi apareix la paraula premsa. Destaca amb vermell les que facin referència a una màquina que pugui comprimir alguna cosa, de color verd les que es refereixin a publicacions impreses i de groc les que parlen dels mitjans de comunicació:

1. L’escriptor ja ha donat el llibre a la premsa.
2. Aquell teu veí té mala premsa.
3. Les flors per a l’herbari encara són a la premsa.
4. Aquesta premsa serveix per fer oli.
5. L’actriu va convocar una roda de premsa.
6. Aquestes peces són fetes amb motlle i premsa.
7. Has vist la premsa d’avui?


Definicions de cangur que apareixen en el diccionari:

Cangur → Mamífer marsupial de potes anteriors curtes i dèbils i les posteriors llargues i adaptades al salt.
Cangur → Persona que té cura dels infants en hores convingudes, quan els pares o els tutors són fora.

Escriu una frase amb cada significat


Dibuixa el cos humà i escriu cada paraula al lloc on correspon del cos:
- Canell
- Cintura
- Maluc
- Turmell
- Clatell
- Genoll
- Esquena
- Espatlla
- Melic
- Colze
- Ventre
- Aixella
- Galta

Escriu el nom de 10 mobles de casa:    


Escriu el nom de tres estris de cada conjunt:

coberteria:
bateria de cuina:
vaixella:
cristalleria:

Escriu una frase amb cadascuna d'aquestes paraules: llunyà,  llunyana i enllà.Escriu una frase en què aparegui el verb esbufegar:Escriu una frase on hi surti un verb , dos noms , un adjectiu, una preposició i un adverbi.Escriu tres paraules de la mateixa família de:

poma:
ametlla:

Lèxic: activitats de "Muds de mots"

Muds de mots


Exercicis per millorar el vocabulari.
Trobaràs 12 unitats amb diferents activitats repartides en quatre nivells: inicial, intermedi, avançat i expert.
El seu objectiu es aconseguir millorar la competència lingüística a partir de l’adquisició i consolidació de nou vocabulari.

Muds de mots


A la part superior de la pantalla trobarem un camí indicador, que permet situar-nos en la interfície. Abans de començar l’activitat, podem llegir les «Instruccions».

Un cop acabada l’activitat, el botó «Comprova» ens indicarà els resultats en forma numèrica de les respostes correctes i incorrectes, així com també una barra que indica el percentatge d’encerts.


Els podeu desenvolupar en 12 sessions.