lunes, 28 de marzo de 2011

El segle XX i XXI

Busca el dibuix de un bombardeg sobre Londres en La Segona Guerra Mundial del tema del llibre de Medi de l'editorial Vicens Vives i contesta les preguntes.

1.- Observa el dibuix del bombardeig sobre Londres a la 2ª guerra mundial
a) Escriu el nom de les armes i dels elements que s’hi utilitzaren:
Avions, artilleria antiaèria, globus captius, focus, radiotransmissor, barricada de sacs de sorra.

b) Escriu-hi també la funció que fan:
- bombardegen la ciutat.
- Defensa la ciutat.
- Protegeix els soldats.
- Serveix per comunicar-se
- Detecta els avions.
- Retinguts per un cable, serveixen d’observatori.

2.- Fixa’t en els personatges que hi ha al dibuix. Relaciona els noms amb les activitats que fan i escriu-ho als requadres corresponents:
a) població civil            - Es refugia al metro
- Apaguen el foc
b) soldats                - Inspecciona l’edifici
- Rescata els ferits
c) infermers de la Creu Roja    - Dispara contra els avions.
- Evacuen els ferits amb el camió.
- Vigila l’entrada del metro, que fa de refugi

3.- Ara observa les conseqüències derivades del bombardeig sobre Londres:
a) Escriu aquests conceptes ales pautes corresponents: ferits, cases destruïdes.


b) Descriu-hi els fets anteriors i explica quins efectes et produeixen.


4.- Explica els motius de la fundació de l’Organització de les Nacions Unides després de la Segona Guerra Mundial.

No hay comentarios:

Publicar un comentario