jueves, 31 de marzo de 2011

La g i la j
G/J
Tenen  en molts casos, el mateix so. Per tal d’escriure-les correctament tindrem en compte:

Per norma general, escriurem

- “J” davant a, o, u:
jove, platja, ajuda, rajar, Jaume, raja, jardí, juliol

- “G” davant e, i:
 platges, gener, girafa, ragen, gel, Gemma, ginesta, geniva,


Aquesta norma també s’ha d’aplicar als grups consonàntics tj, tg, dj:
  • TJ exemple: platja
  • TG exemple: fetge
  • DJ exemple: adjuntar
Excepcions:
Escriurem “J” + e en els casos següents:
- Els grups –ject i jecc- :
Subjecte, injecció, objecció, projecte
- Noms hebreus:
Jesús, Jerusalem,
- Els mots
Jeure, jeroglífic, jersei, majestat, Jeroni,

No hay comentarios:

Publicar un comentario