martes, 29 de marzo de 2011

Operacions amb decimals

Suma i resta de nombres decimals

Calcula:
2,3 +  0,37 + 3 =           
3,24 + 4,083 + 5 =

Calcula:
342’23 + 23’5 + 57 =                       
9.346’43 – 2.406’7 =

Calcula:
5 – 2,07 =   
304,5 – 25,56 =

Calcula les següents operacions:
a) 703 – 42,25
b) 0,05 – 0,025
c) 752,07 – 25
d) 492,5 – 178,25
Col·loca i suma:

3,892+ 33+ 24,8 =                198,7+ 40,08+ 2023 =

Col·loca i resta:

92168,05- 7413,152 =                8621,324- 490 =

Col·loca i calcula:
755,66 + 2.396,2 =       
25,64 + 35,4 + 126,804 =


809,1 - 346,834 =
2411 - 25,896 =

Col·loca-ho i efectua les operacions següents:
271,438 + 86,9 =       
124,6 – 72,853  =   
12,7 + 8,471 =

Completa:

0,4      +     = 2
1,02     +     = 2
0,65     +     = 2Escriu el sumand que hi falta per completar la unitat:
a) 0,6  +    = 1            b) 0,2  +    = 1
c) 0,9  +     = 1            d) 0,5  +     = 1


Fes les sumes següents:
a) 0,64 + 3,7 + 2,005 =
b) 78,8 + 4,671 =
c) 0,7 + 0,01 + 0,015 =
d) 0,155 + 1555 + 2,6 =


Resol les operacions següents:

139,1 + 87,05 =   
527,62 – 89,8 =   

No hay comentarios:

Publicar un comentario