jueves, 31 de marzo de 2011

Tipus de textos

TIPUS DE TEXTOS

1. Text Argumentatiu
Reflecteix la conversa entre dos o més interlocutors, situada en un context i condicionada per l'actitud dels parlants.

2. Text Científic

3. Text Conversacional
- La comunicació a distància.
- La correspondència.
- La carta.
- el còmic
- el teatre
- l’entrevista

4. Text Descriptiu:
Consisteix en representar amb paraules, una persona, un objecte, un ambient, un entorn..., ordenant els elements lingüístics en funció d'allò que es vulgui destacar més.
- Descripcions d'objectes, animals, persones, paisatges...

5. Text Enumeratius
Ens permet etiquetar, ordenar, recordar dades...
- Fer llistes d’objectes
- Llistes de material

6. Text Explicatiu
Ens proporciona informació sobre fets, coneixements o ens els explica.

7. Text Expositiu
- de què informa
- La exposició oral: taules rodones, col·loquis, debats, informes, conferències.

8. Text Informatiu
Un text informatiu és el que té la intenció d'informar d'un fet concret.
Dóna diferents informacions sobre un tema o succés.
Són textos informatius:
1. Cartell.
2. Nota als pares.
3. Noticia.
4. Fulletons turístics.

9. Text Instructiu

- Les instruccions.
Els Textos instructius són aquells on trobem instruccions o recomanacions. Generalment es divideixen en dues parts. A la primera presenten una llista del material i de les eines que necessitarem ( si no cal un material concret no hi ha aquest apartat). A la segona part expliquen ordenadament els passos que cal seguir per aconseguir una cosa: fer un treball manual, elaborar una recepta de cuina, fer funcionar un aparell, jugar a un joc.
dóna informació sobre processos, ordres o obligacions, amb les idees ben organitzades de manera que pugui ser entès per altres persones
Generes: receptes de cuina, instruccions de jocs, instruccions d'ús d'aparells, experiments, normatives...

10. Text Literari
- Entreteniment
Els gèneres literaris.

Gèneres literaris   
Narratius         
 • Llegenda
 • La faula
 • Rondalla
 • Conte
 • Novel·la
 • històrica
 • negra
 • ciència-ficció
 • Biografia
 • Autobiografia
 • Literatura epistolar
 • Assaig
 • Còmic
 Teatre
 • Comèdia
 • Tragèdia
 • Drama
 • Melodrama
 • Teatre d’avantguarda
 • Teatre de l’absurd.
Poesia
 •   Lírica
 • Èpica
 • Prosa poètica
Gèneres orals
 • Discurs
 • Conferència
 • Míting
 • Entrevista
Gèneres periodístics
 • Crònica
 • Reportatge
 • Notícia
 • Ccrítica
11. Text Narratiu
- El narrador i els personatges d’un conte
1. El reportatge
2. El resum
3. La biografia
4. El diari
7. El diàleg

Un text narratiu respon a les preguntes:
 •  Qui són?
 • D’on venen?
 • On van?
 • On són?
 • Per què són aquí?
 • Que faran després?
 • Què pot haver passat?
 • Què passarà?
El reportatge:
- Relació títol - idea principal
- Comprensió interpretativa.
- Iniciació al resum
- Comprensió de la reorganització.

El resum:

- Resumir un text vol dir reduir-lo, condensar-ne el contingut principal. Consisteix a destriar les idees bàsiques de les accidentals. Per elaborar un resum cal seguir aquest procés:
1. Llegir atentament el text complet per treure’n una visió global.
2. Fer una lectura més detallada de cada part del text fixant-te bé en les idees bàsiques.
3. Extreure de cada paràgraf la idea esencial. (Anota les idees que vas trobant)
4. Relacionar les idees bàsiques de cada paràgraf.
5. A partir de les anotacions preses, fer la redacció del resum amb les teves paraules.
6. Comparar el que has resumit amb el text.

1.- Elaboració d’un resum seguint pautes.

2.- Resumir un tema de naturals o socials.

La faula:
- Característiques de les faules.
- Comprensió interpretativa i leteral.
- Estratègies per deduir vocabulari nou.
- Reconeixement de la lliçó de les faules.

La biografia:
- Autoregulació de la comprensió.
- Conceptualització de les estratègies davant el lèxic desconegut.
- Definició de biografia i autobiografia.
- Formulació i comprovació d’hipòtesis.

El diari:
- Anàlisi de títols i subtítols.
- Anàlisi de titulars.
- Diferència entre fet i opinió.
- Els indicis gràfics.
- Funció dels títols i subtítols.
- Les seccions d’un diari.

La llegenda:
- Anàlisi de la intenció de l’autor.
- Aplicació de les estratègies prèvies a la lectura.
- Comprensió literal i interpretativa.
- Definició de llegenda.
- Elaboració de resums.
- Estratègies abans i durant la lectura.

12. Text Poètic
juga amb el ritme i la rima del llenguatge
a) L’auca
b) Els cal·ligrames
c)  L’acròstics
d) Els poemes visuals
e) Rodolins
f) Cançons
g) Dites i refranys
h) endevinalles

13. Text Prescriptiu
- com es fa

- El codi
- El missatge
- El monòleg
- El presentador d’un espectacle
- El retrat
- El telègraf
- El telèfon
- Els elements no lingüístics de la comunicació
- Els refranys. Rodolí
- La comparació
- L’entonació, el ritme, la pronúncia
- L’expressió poètica
- L’expressió popular
- La definició
- La dramatització
- La gesticulació
- La metàfora
- La nota
- La recitació
- Les endevinalles
- Les retransmissions

No hay comentarios:

Publicar un comentario