lunes, 9 de mayo de 2011

APARELL CIRCULATORI

En aquestes webs podreu realitzar activitats i aprendre més de l'aparell circulatoriQuadern virtual: Aparell circulatori. 

 

El sistema circulatori
Informació i exercicis sobre el sistema circulatori, les parts del cor, el cicle cardíac, el pols i els batecs. Les imatges han estan agafades dels llibres: "El cos humà" i "Atles bàsic d'anatomia" de l'editorial Parramon.

quadern virtual

LA CIRCULACIÓ I EL TRANSPORT DE SUBSTÀNCIES: LA SANG

circulació de la sang


Exercicis:

Busca en aquesta sopa de lletres cinc paraules relacionades amb el cor:
    V    E    N    T    R    I    C    L     E    O
    A    I    A    F    R    A    S    M    A    S
    L    T    R    A    Q    U    I    A    J    A
    V    F    I    R    I    N    S     L    E    M
    U    A    D    S    I    S    T    O     L    E
    L    G    G     L    I    I    O    S    O    F
    A    U    R    I    C    U     L    A    N    I
    P    U    L    M    O    N    E    A    N    I

Busqueu informació sobre les següents malalties i comenteu en què consisteixen: arítmia, arterioesclerosi, trombosi, hipertensió, anèmia, leucèmia, hemofília.


Busca la següent informació sobre les cèl·lules sanguínies:

Quants dies viu un glòbul vermell?
A quina part del cos es fabriquen els glòbuls vermells?


Com es diuen les cavitats inferiors del cor?


Què hi ha entre l'aurícula i el ventricle del mateix costat?


Perquè serveix una vàlvula?Com funciona el cor?.Explica les dues fases


Completa la següent taula amb

                                             Artèries    Capil·lars    Venes
Formen una xarxa                  ............    ...............    ............
Vasos gruixuts                        ............    ...............    ............
Vasos molt fins                        ............    ...............    ............
Porten sang al cor                   ............    ...............    ............
Porten sang cap al cos            ............    ...............    ............
Donen oxigen a les cèl·lules    ............    ...............    ............

Completar la taula comparativa de les cèl·lules sanguínies:
                                          Eritròcits    Leucòcits    Plaquetes
Tenen forma de disc            ..............    ..............    .............
Defensen dels microbis       ..............    ..............    .............
Són els més nombrosos       ..............    ..............    .............
Tenen color vermell             ..............    ..............    .............
No tenen color                    ..............    ..............    .............
Transporten l'oxigen           ..............    ..............    .............

Completa les frases següents:
– El ......................................... és un líquid transparent format principalment per aigua. La seva funció és transportar les ......................................... nutritives a totes les ......................................... i recollir les substàncies de.........................................
– Els ......................................... són les cèl·lules més nombroses de la sang, tenen forma de ......................................... i el seu color és .........................................
– Els ......................................... no tenen cap color i ens defensen dels ......................................... que entren al nostre cos.
– Les ......................................... de la sang actuen quan es produeix una hemorràgia.


Completa les frases següents:
L'aparell ...................................... és el conjunt d'òrgans mitjançant els quals introduïm en el nostre .................................. l'......................................... de l'aire i ......................................... diòxid de carboni.
L'aparell ......................................... és l'encarregat de ......................................... els nutrients i l'................................... a totes les cèl·lules del cos, i també de recollir les substàncies de ...................................... que les .........................................  produeixen.
L'aparell .................................... és el conjunt d'òrgans encarregats d'.................................. a l'exterior les substàncies de .................................... que porta la ............................ procedents de les cèl·lules.

No hay comentarios:

Publicar un comentario