martes, 3 de mayo de 2011

l'apòstrof

L’apòstrof de l’article

  •  L'apòstrof reflecteix en l'escriptura l'elisió d'un so en la llengua parlada.
  • El signe de l'apòstrof consisteix en una coma volada (') i no en un accent (´), com es posa de vegades i passa sovint inadvertit.

EXEMPLES:
l’avi, l’amic, l’anglès,...
l’ungla, l’habitació, ...


  Norma general


a) Els articles EL i EN
- S’apostrofen sempre que van davant d’un mot que comença en vocal o (h).
L’arc, N’August, N’Albert, l’aire, l’Ernest, l’estel, n’Isidre, l’home,  l’únic, l’u, l’ull

- També els apostrofem si el mot següent no comença en vocal però n’hi pronunciem una:
L’11, l’snack,     Dos quarts d’1,  l’Isnack

b) Els articles LA i NA
- Els apostrofem davant de vocal (precedida o no d’una h) excepte quan es tracta  d’una i o d’una u àtones:
N’Adela, l’àvia, l’aigua, l’esperança, N’Elena, N’Elisenda, l’eina, l’Eugènia, l’illa, l’hora, l’ombra, l’ungla, l’única,

- Sense apòstrof:: la unió, la humanitat, la intenció, la universitat, na Irene, na Isabel,

No els apostrofem mai davant i, u, hi, hu àtones.

- Per evitar confusions tampoc apostrofem:
La ira, la asimetria, la una.

No hay comentarios:

Publicar un comentario