viernes, 10 de junio de 2011

Exercicis d'angles

Angles


Dibuixa amb el transportador els angles de 70ºC  i 30ºC :Classifica els angles següents en recte, agut, pla o obtús:
40º   ............................ 98º  ............................170º  ............................
180º ............................72º ............................ 110º      ............................Defineix els conceptes següents:
Angle recte:    

Angle agut:    

Angle obtús:    
Dibuixa un angle de 75º i un altre de 120º:


Dibuixa un angle de 80º amb la seva bisectriu.
Dibuixa un angle de 90° i un altre de 100°:


Dibuixa un angle de 50°, 130° i 210°:


Escriu l’angle complementari dels angles següents:
â = 25°      = ............        â = 78°      = ............   
â = 13°      = ............        â = 59°      = ............
Indica l’angle suplementari dels angles següents:
80°  → ................    100°  → ................    35°  → ................

Indica l’angle suplementari dels angles següents:
50°  → ................    110°  → ................   
90°  → ................    45°  → ................


Indica l’angle complementari dels angles següents:
77º     ...........    80º    ...........    45º


Indica si els següents angles són rectes, aguts, plans o obtusos:
40°         ............................    98°         ............................   
170°         ............................    180°         ............................   
72°         ............................    110°         ............................


Quines característiques té un angle obtús?

   

Subratlla els angles aguts:
23º        136º        81º        54º    120º   
180º        39º        95º        170º

Tracem la bisectriu d’un angle de 130º.
Quin és el valor dels dos angles que forma la bisectriu amb els costats de l’angle inicial?

No hay comentarios:

Publicar un comentario