lunes, 13 de junio de 2011

Ortografia

ACCENTUACIÓ

Accentuarem gràficament els mots.-
 • Aguts: si acaben en: a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en, in
Germà, vostè, diré, destí, però, camió, ningú, podràs, francès, procés, avís, repòs, gloriós, abús, comprèn, amén, Pequín.

 • Plans: si no acaben en cap de les dotze terminacions anteriors.
Pràctic, íntim, útil

 • Esdrúixols: tots.
Llàgrima, església, centímetre, bústia.

Accentuarem gràficament els mots:
capità – clixé – serè – camí – bastó – això – algú - envàs – congrés – pagès – pastís – ambdós – espòs
comprèn – entén - Berlín
Són aguts si acaben en a, e, i, o,u, as, es,is, os, us en, in
fràgil – lògic – exàmens - pràctics
Són plans i no acaben en cap de les terminacions corresponents als mots aguts.
música – família – pàl·lida - fórmula
Són esdrúixols i s'accentuen sempre.

L’accent gràfic sobre la e
Amb accent obert: la majoria de paraules
1. –è: alè, cafè, mercè, sisè
2. –ès: francès, espès
3. –èn: mossèn, comprèn
4. –infinitius: conèixer, convèncer
5. –imperfet d’indicatiu: crèiem

Amb accent tancat: algunes paraules

1. –é: cantaré, digué, també,
2. –és: accés, congrés
3. –én: entén, encén
4. –infinitius: créixer, ésser, néixer
5. –imperfet d’indicatiu: èrem

l’accent gràfic sobre la o

Amb accent obert:
 •  Alguns mots aguts:
1. –ò: debò, però, això, allò
2. –òs: arròs, espòs, terròs
 •  La majoria de mots plans i esdrúixols: mòbil, sòcol, pròleg, apòstol, pròxim, lògic, mòmia, mòdica
Amb accent tancat:
 • La majoria de mots aguts:
1. –ó: botó, cançó
2. –ós: sortós, viciós
 • Alguns mots plans i esdrúixols: estómac, córrer, fórem, fóreu, fórmula, pólvora.

 Exercicis d’accentuació

1. A cada fila hi ha una paraula esdrúixola (E), dues  planes (P) i una aguda (A). Hem amagat els accents de les esdrúixoles; tu posa’l quan detectis la paraula.

Quimica                               orgue                          col·legi                    Panellet
Bonic                                   pare                            obstacle                  musica
Pantera                                soroll                           sola                        familia
Ascensor                             barca                           memoria                 llibre   
Centimetre                          mercat                          Girona                    pedra     
                           
2. Accentua les paraules que calgui:
mare          dissabte    cami         ultima         fabrica    despres
capita        taula          historia    clinica        estomac    coneixer


3. Accentua les paraules que calgui:

rosa          cami        ultima      Canço
pressec     taula        clinica      Estomac
coneixer    musica    despres    capita


4. Accentua gràficament les paraules agudes següents

catala         Peru         roma        cirurgia      hindu         vei   
huma          pungüi      meridia     tabu          padri         mati   
panta         romani      sise          parlare       voste         riure   
duode        nove        cantare     poblacio    seccio        ultraso
boto          allo           cinturo     rodo       

5. Accentua les paraules que calgui:
mare    dissabte    cami        ultima        fabrica        despres
capita    taula        historia    clinica        estomac    coneixer

6. Accentua gràficament, si cal, aquests mots:

Emporda – cullera – violencia – cantir – ciment – repla – continua – especie – fertil – raco – encen – dirien – llantia – hipodrom – mao – fenomen – cantaran – ballra – germa – simpatic – diafan – xafec – sabo – Pequin.

 7.- Accentua quan calgui les paraules que hi ha al final d’aquesta activitat  i explica en cada cas per què l’has accentuat o per què no ho has fet. Per fer-ho llegeix l’esquema i fixa’t en l’exemple:

Quina és la síl·laba tònica?
L'última                                         la penúltima                                          L’antepenúltima 
AGUDES                                     PLANES                                            EXDRUÍXOLES 
S’accentuen quan acaben en:        S’accentuen quan NO acaben en:        S’accentuen sempre
a  e  i  o  u                                             A E I O U
as es is os us                                         AS ES IS OS US
en in                                                     EN IN

 •  Ordinador: La síl·laba tònica és l’última; per tant, és aguda. No s’accentua perquè acaba en –or.
 • Pastanaga:
 • Ambulancia:
 • Enciam:
 • Estacio:
 • Hipopotam:
8. Aquestes endevinalles han perdut l’accent de les paraules agudes. Posa’ls-hi:

Més de cent per un cami
no fan pols ni remoli

Per diumenge et convido,
et  dic el que menjara
i no ho endevinaras.

9. Aquestes paraules han de portar accent. Escriu-les bé i classifica-les:
Agil  musica   dofi     comode   dificil   excursio  cantir  café  epoca  facil  Julia lliço

esdrúixoles                                            Planes                                                     Agudes
.............................................        .............................................         .............................................
.............................................        .............................................         .............................................
.............................................        .............................................         .............................................
.............................................        .............................................        .............................................

10. Busca a la sopa de lletres dotze noms propis de persona i classifica’ls

A    L    B    C    O    N    G   A    C    R
M   A    N   A    T     À    L    I     A    X
Z    U    P    O    N    G    Ò   G    R    S
T    R    E    D    F     H    R    N   M   R
P    A    T    R    Í      C    I     A    E    O
M   C    U   H    Y    N    A    S    J     S
A    X    A    V    I     E     R    I    O    E
R    O   G    E    R    J      E    U    R    R
T    O   N    B    T    N     S    S     D    F
Í     E    A    E    U    L     À    L     I     A

11. Busca en aquestes dites totes les paraules esdrúixoles:
 • El rossinyol gàbia no vol
 • Qui no té memòria hade tenir cames
 • Gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou
12. Classifica aquestes paraules segons si són agudes, planes o esdrúixoles i posa accent on calgui:
mecanic  - torre – extintor – familia – avia – cistell – copia – carbo – planol
Agudes:
Planes:
Esdrúixoles:

13. Classifica aquestes paraules segons si sonen amb la e oberta com cafè o amb la e tancada com també
Cel    cent    vell    peu    tres    llet    nen    rem

No hay comentarios:

Publicar un comentario