lunes, 13 de junio de 2011

Problemes de matemàtiques

Sèrie nº1
1. Escriu 2,25 en forma de fracció ordinària amb el denominador més baix possible.




2. Aquest any la Lluïsa ha posat a la seva guardiola 26 €.
Quant hi ha posat per setmana?




3.  Quants cèntims són 7 euros?





4. Divideix 15 euros i 45 cèntims per 7.





5. Quants minuts van deles 6,15 h a les8 menys ¼.?






6. Un home camina 2 km en 30 minuts.
Quantes hores tardarà en recórrer 20 km?





7. Quants mesos van del 1r de gener de 1970 al 31 de desembre de 1974?





8. Una persona menja ½ lliura de pa per dinar i mitja per sopar.
Quant li duraran 3 pans que pesen ½ arrova?
1 arrova = 11,5 kg i 1 lliura = 400 g.





9. Si 3 gots costen 4,5 €.
Quants gots podré comprar amb 54 €?



10. Quantes paraules hi ha en un lllibre de 100 pàgines, a raó de 20 línies a cada pàgina i de 10 paraules a ca línia.?



11. Estem a l'any 1997. Et proposem dues qüestions sobre aquest número.
a) Utilitzant les xifres de l'1 al 9 una vegada i les operacions que vulguis, aconsegueix 1997.



b) Fent servir cada vegada les quatre xifres d'aquest any i les operacions que desitgis, aconsegueix els nombres de l'1 al 10.



12. Tenim dues peces de roba iguals de forma quadrada. Amb aquestes peces volem aconseguir formar un quadrat.
Com ho podem fer?



13. En el llibre "El hombre que calculaba" s'explica la següent història:
En Joan i en Pere realitzen la travessa d'un desert i es troben amb un ric mercader a qui uns lladres acaben d'assaltar. En Joan i en Pere ajuden el mercader a retornar al seu palau i comparteixen amb ell les seves provisions. En Joan disposa de cinc panets i en Pere de tres i tots tres en mengen durant el viatge a parts iguals. En arribar al palau el mercader agraït els dóna una moneda per cada panet. A l'hora de repartir-se les monedes, en Pere creu que 5 monedes són per a en Joan i les altres 3 per a ell. En Joan diu que a ell n'hi han de donar 7 i a en Pere 1. El mercader proposa que cada un se'n quedi 4. 

Series capaç de justificar cada un dels repartiments anteriors?





14. A l'escola hi ha dues màquines per fer còpies: una fotocopiadora i un ciclostil.
La fotocòpia costa 2'10 € (tinta i manteniment de la màquina) més el preu del paper.
La ciclostil primer fa un clixé que costa 34 cèntims, però després , el preu per còpia és de 0'70 € més el paper.
Ambdues màquines usen el mateix tipus de paper, el cost del qual és de 0'65 € per full.
a) Calculeu el cost de fer 1, 5, 10 i 100 còpies amb cada una de les màquines.
Feu un estudi per esbrinar en quins casos surt més a compte usar una màquina o l'altra.








15. Dibuixeu un hexàgon regular i traceu-ne totes les diagonals.
A partir d'aquesta construcció aconseguiu un trencaclosques de l'hexàgon que tingui totes les seves peces iguals.
Investigueu totes les possibilitats de fer trencaclosques que acompleixin aquestes condicions.



16. Donats dos quadrats, un de 3 cm de costat i l'altre de 4 cm.
Talla'ls en 5 peces en total i amb aquestes peces construeix un nou quadrat que tingui 5 cm de costat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario