lunes, 13 de junio de 2011

Problemes de matemàtiques

Sèrie 3
1.  Escriu  amb xifres els nombres decimals següents:

150 unitats i 40 dècimes =
15 unitat i 9 centèsimes
60 unitats i 98 mil·lèsimes =
1 unitats i 500 mil·lèsimes =

2. Escriu 5 longituds més grans que 4,32 m i més petites que 4,41 m
3. Escriu el nombre decimal corresponent:
2/10        4/10            5/10            3/104. Escriu els nombres decimals següents:
vint-i-tres dècimes =
vint-i-tres Centèsimes =
dos enters i 4 Centèsimes =
dos enters i 4 mil·lèsimes =

5.  Escriu els nombres decimals següents:
46 dècimes =
46 centèsimes =
23 unitats i 4 centèsimes =
3 desenes i 3 dècimes =
5 mil·lèsimes =

6. Escriu en la taula les quantitats  següents:
401,082    3.503,03    9.301,002        15,74

Unitats de mil    Centenes    Decenes    Unitats    Dècimes    Centèsimes    Mil·lèsimes
                       
                       
                       
                       


7. Escriu la fracció decimal corresponent i representa gràficament.
1,5    1,8    0,9    3,7    1,3


8. Indica quantes centèsimes són:

42 dècimes                5 dècimes
80 dècimes                63 dècimes
35 dècimes                4 dècimes


9. Fes les divisions següents fins que obtinguis zero a la resta:
58: 8 =
362 : 16 =
 2 =


10. He comprat 2 llibretes de 1’02 € cada una i 3 bolígrafs de 0’57 € cada un.

Sí he pagat amb un bitllet de 20 €. Quants diners em tornaran?


11. La nau que va aterrar a la lluna el 20 de juliol de 1969 feia 6,9 m d’alçada i constava de dues parts: el mòdul de comandament i la plataforma que es va quedar a la lluna
.
Si la plataforma feia 3,37 m. Calcula l’alçada del mòdul de comandament.


12. Llegeix aquests nombres decimals:

101, 085 =

19,3 =

305,008 =

21,392 =

13. Observa el nombre 846,735 i completa les frases següents:
a) la xifra de les Centèsimes és
b) la xifra de les centenes és
c) la xifra de les unitats és
d) el 7 és la xifra de les
e) el 5 és la xifra de les
f) el 4 és la xifra de les

14. Ordena de més gran a més petit:
20,01 -  21,02    -  21,023 -  20,09 -  21,003 -  21,346 - 22
15. Per arribar al primer pis del col·legi s’han de pujar  vint-i-nou esglaons. Si cada esglaó fa 15,3 cm.
A quina alçada es troba el 1r pis de l’escola.
Expressa el resultat en cm i en m.
16. Quant li manca a 5,67 per arribar a 8? I  a 0,45 per arribar a 1?

No hay comentarios:

Publicar un comentario