miércoles, 14 de septiembre de 2011

Els rius de Catalunya

Nom de l’activitat:     Els rius de Catalunya
Cicle: Superior
Àrees: Llengua catalana, Medi i Educació artística: visual i plàstica
Objectius TAC
Treballar amb  Word i buscar informació en internet.

Objectiu curricular: Elaborar un document, amb salts interns en cada apartat, que informi dels rius de Catalunya

La informació que contindrà serà la següent:
1. El nom de tres rius importants de Catalunya
2. Informació general del riu i els seus afluents
3. Imatge singular de cada riu al llarg del seu recorregut
4. Aprofitament de les seves aigües
5. Zona de desembocadura (aspectes físics i mediambientals)

Material a utilitzar: Ordinador i la xarxa d'Internet.

Desenvolupament de la pràctica

1.- Feu un document amb l'editor de textos Word.
Començar pel títol "Els rius de Catalunya" arial 16, negreta i color vermell i, a continuació, posar el nom de 3 rius de Catalunya.
Posar els tres noms dels rius escollits  amb lletra Verdana, de 14 punts, negreta i cursiva i un de cada color.
 2.- Buscar informació en internet del primer riu.
- Els continguts portaran per encapçalament el nom del riu, amb lletra arial, de 14 punts, negreta i cursiva i el color adient.
-  El contingut de text de tota la resta del document serà amb lletra Times New Roman de12 punts.
-  Buscar 3 imatges de cada riu i  guardar-les en la vostra carpeta amb el nom del riu i els números 1,2,3

- La informació de cada riu no pot superar una pàgina Word.
- Al final de tot el document inseriu una taula de dues files per tres columnes.
- Connecteu les tres cel·les de la primera fila. El color de fons de la fila serà de color gris al 10% i portarà per títol "webs d'interés". Els atributs de lletra són lliures.
- En la segona fila escriureu el nom de cadascun dels rius en una cel·la amb els mateixos atributs que a l'inici del document.
- Creareu un hipervincle a cada nom del riu a una adreça d'Internet que contingui informació d'interès.
3.- Guardar el document en la vostra carpeta.

1 comentario: