jueves, 10 de noviembre de 2011

Diftongs - Hiats, activitats

Les paraules vegetació, bosc, comestible i consciència tenen tantes síl·labes com vocals.
Completa:
                            Quantes vocals té?    Quines en són les síl·labes    Quantes síl·labes té?
Cistell                       2                                  Cis-tell                                    2
Vegetació           
Bosc           
Comestible           
Consciència           

Subratlla’n els diftongs de color vermell i els hiats de color verd. Després copia cada mot a la línia corresponent.
Aigua, ploure, aèria, teatre, guàrdia, pasqua, ciutadania, qüestionari

Conté un hiat: .............................................................
Inclou dos hiats: .............................................................
Té un diftong creixent: .............................................................
Conté un diftong decreixent: .............................................................
Té un diftong creixent i un hiat: .............................................................
Comença amb un diftong creixent i acaba amb un hiat: .............................................................
Hi ha un diftong decreixent al començament i un hiat al final: ..........................................................…………………………………..
Té dos diftongs, el primer és decreixent i el segon creixent: ...........................................................…………………………………….

Posa dièresi a les paraules que l’han de dur:
paraigua, veina, espai, questio, raim, quadre, Raul, aiguera, paisos, quan, llengues, Lluisa, quadre,  pinguí,   guió


____________     ____________     ____________     ____________

____________     ____________     ____________     ____________

____________     ____________     ____________     ____________


Posa, si cal, l’accent o la dièresi a aquestes paraules
Podium       continuitat     guitarra      podria        vagues       
Reull           paraigues      pingüí        genuina       alegria
Suissa         Lluis             teatre        aiguat          Lluisa
Pais            Raul            aigualit       llargues        conduir
amigues      llengues       Remei        peuc            egoista

Separa en síl·labes les paraules següents i subratlla’n els diftongs
roure        feina        riure        esquimal        quotidià   
seure        ciutat        caos        paraigüer        aigua
aeroport    qüestionari    quaranta    cloenda        remei   

Separa en síl·labes les paraules següents:  Suïssa, raïm
....................................................................................................................................

Separa en síl·labes les paraules següents: traïdor, veïnat, països, agraïment.

.............................................................................................................................................

Separa en síl·labes les paraules següents:

abric-    felicitat-    bicicleta        ensaïmada-
oïda-    carro-        Lluïsa-            països-

Separa les síl·labes dels mots que hi ha a continuació. Fes-ne quatre grups:
a) Els que tenen diftong creixent.
b) Els que tenen diftong decreixent.
c) Els que tenen una i o una u consonants.
d) Els que no pertanyen a cap dels grups anteriors.
Flaire, venia, iaia, ciutat, dijous, guàrdia, viatge, perquè, palau, camió, esportiu, joia, cauen, paciència, quadre, hiena, invitació, cinquanta, llengüeta.Subratlla els diftongs dels mots següents. Després fes dues llistes, una amb els mots que tenen un diftong creixent i una altra amb els que en tenen un de decreixent:
cuina, buit, paraula, remei, empaitar, freqüent, espai, següent, quantitat, lingüístic, feina, servei, aquàtic, quocient.

La i i la u seguides de vocal, si es troben a començament de mot o darrera una altra vocal, actuen com a consonants no-ia, io-gurtSubratlla els diftongs dels mots següents, si en tenen:
aire        duus        auto        buit        coet        avui
quotidià    real        quatre        llenguota    cuina        guanyar
dijous        cultiu        arreu        creure        eina        feina
paraigües    adéu        roure        moure        guardar    següents

Torna a escriure aquestes paraules tot separant-ne les síl·labes amb un guionet.

Núria, quaranta, actuar, riera, genuïna, reina, Lluïsa, Saül, construíem, cuina, Antònia, camió, teatre, peücs, països, pingüins, harmonia, papereria, Lluís

No hay comentarios:

Publicar un comentario