viernes, 18 de noviembre de 2011

El Govern de Catalunya

Activitats per aprendre

Busca informació sobre les institucions de Catalunya: Parlament de Catalunya, Govern o Consell Executiu i President de la Generalitat
  1. Funcions
  2. Membres    
  3. Elegit per...

Completa les frases següents amb la paraula corresponent:

  • La Constitució Espanyola va ser aprovada mitjançant un ...................................................................
  •  La participació democràtica es du a terme mitjançant unes ..................................... que tenen com a objectiu triar els representants polítics.
  • Les eleccions han de ser ................................., ................................ i ...............................………

De què s'encarrega, el Parlament?    
   
   
   
   

Digues quins són els símbols i la festa de Catalunya i explica'ls:
–       
   
–       
   
–           
   
   
Digues si és vertader (V)  o  falç (F)
- La llengua oficial de Catalunya és només el català
- Les competències bàsiques d’una autonomia són les matèries en les quals Catalunya pot decidir
- Les eleccions són un sistema de votacions populars que es fan cada cinc anys
- Els diputats del Parlament català són escollits democràticament pel poble de Catalunya
- El President de la Generalitat és qui tria els seus consellers
- El Síndic de Greuges defensa els drets dels ciutadans de Catalunya
- Actualment el President de Catalunya és José Mª Aznar
- L’himne nacional de Catalunya s’anomena “Els Segadors”
- Qualsevol ciutadà de Catalunya pot anar a votar si vol
- Catalunya és una de les autonomies d’Espanya

Escull dos símbols de Catalunya i dibuixa’ls:Explica breument què significa que Espanya sigui un Estat Autonòmic:
       
   
        
   
   
   

Omple els espais buits:

- La Diada Nacional de Catalunya se celebra el dia ................................................

- El President de la Generalitat de Catalunya actual és ...........................................

- Els colors de la senyera de Catalunya són .............................................................

- Els símbols de Catalunya són ..................................................................................

- L’himne nacional de Catalunya és ..........................................................................

Omple els espais següents amb set drets dels ciutadans, que recull la Constitució:

1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
3. .......................................................................................
4. .......................................................................................
5. .......................................................................................
6. .......................................................................................
7. .......................................................................................

On s'estableix que Catalunya és una Comunitat Autònoma?    
   

Quan se celebra la Diada a Catalunya:
   

A quina ciutat es troba el Parlament?
   
   
Què és el Síndic de Greuges?
   
   
   

Què és la Constitució espanyola? 


Què és l’Estatut d’Autonomia? .


Què són les competències d'una Comunitat Autònoma?    

   
   
   

Què vol dir que Espanya és un país democràtic?
   
   
   

Qui elegeix el Parlament de Catalunya?    
   

Qui elegeix el President de la Generalitat?    
   

Qui forma el Govern de la Generalitat de Catalunya?    
   

   

Quines activitats du a terme el President de la Generalitat?    
   
  

No hay comentarios:

Publicar un comentario