lunes, 6 de febrero de 2012

Multiplicar i dividir per la unitat seguida de zeros

Calcula mentalment:
54,82 + 10        54,82 – 10        54,82 x 10
54,82 : 10        54,82 x 100        54,82 : 100
37,6 + 100        37,6 – 10        37,6 x 100
37,6 : 10        37,6 : 100        37,6 x 10


Calcula mentalment i suprimeix els zeros:
: 100
Quins nombres són els que dividit per 100 donem con a resposta:

    421    318    806    1900    300    1518    37    6    400

: 1000
Quins nombres són els que dividit per 1000 donem con a resposta:
    4635    7003    5080    150    9000    38    34000    2000    450
                                   

Calcula:
3,08 x 1000 =                3,08 x 100 =            3,9 x 1000 =
21,1 x 10 =                32,9 x 100 =            34 x 1000 =
6,076 x 100 =                5,095 x 1000 =        3,06 x 100 =

Calcula:
8 : 1000 =                308 : 100 =            3,9 : 1000 =
21,1 : 10 =                32,9 : 100 =            34 : 1000 =
6.076 : 100 =                509,5 : 1000 =            306 : 100 =


Divideix:
1890: 1000=        1,23:10=            23,8:100=        90,8:10=

5,700:100=        7692:1000=            37,8:10=        245:100=

Efectua:
435 x 100 =                    543: 100 =
54 x 10 =                    34 : 10 =
506 x 1000 =                    2300 : 100 =
10 x 10 =                    54320 : 10 =
8’34 x 1000 =                    483 : 1000 =

Efectua:
                  : 10                                   : 100
460      =                        14.000   =
3.200   =                        3.200     =
50        =                        300.000 =
21.000 =                        500        =

Efectua les operacions següents:
8,02 x 1.000 =                        55,055 x 100 =
432,85 : 100 =                        93,76 : 1.000 =
345,12 x 100 =                       0,0405 x 1.000 =
20,0801 : 10 =                        46,902 : 100 =

Escriu el nombre decimal corresponent:
2/10        4/10            5/10            3/10


Escriu la fracció decimal corresponent i representa gràficament.
1,5    1,8    0,9    3,7    1,3

No hay comentarios:

Publicar un comentario