lunes, 6 de febrero de 2012

Nombres decimals exercicis

Aproxima els nombres següents fins a les centèsimes:
123,443     .............................  0,0312    ......................................

Arrodoneix els nombres següents a la unitat:
76,841     ......................................    512,39    ......................................


Arrodoneix les xifres a l’euro i estima’n mentalment el resultat:
123,45 Є + 5,19 Є     .................. + .................... = ...................
0,95 Є + 805,32 Є     .................. + .................... = ...................
5,601 Є + 20,08 Є     .................. + .................... = ...................
21,57 Є + 4,74 Є         .................. + .................... = ...................

Compara aquests nombres decimals, posant   > ,  < , =

70,5    70,500            69,04     69,18            47,2     46,997

3,07    3,1            0,18      0,180            24,75      24,723


Completa:
Escriptura decimal         0,3  -   0,056 -   0,82  -  0,009 -          
Escriptura fraccionaria  3/10 -            -             -            -   5/100   - 132/1000  -  9/10


Completa la relació següent:
                Part entera    Part decimal
31,42       31 unitats      42 centèsimes
0,008       
                  6 unitats     8 centèsimes
59,5       
3,017       
                13 unitats     5 mil·lèsimes

Completa les sèries de nombres següents:
a) 3,3  3,7    4,1    ..........    ..........    5,3    ..........    ..........    ..........
b)57,2    58    ..........    ..........    60,4    ..........    ..........    ..........    ..........


Continua les sèries amb 6 nombres:
22,08 - 22,1 -

3,007 - 3,009 -

411,6 - 411,9 –

Els albercocs valen 3’50 € el quilo i les peres 1’45 € el quilo. Quant valen més els albercocs que les peres?


En Pere compra 2 quilos de mongetes a 3’20 € el quilo. Quines monedes ha de donar per a pagar l’import exacte?


Escriu amb xifres els nombres decimals següents:
a) 12 unitats i 4 dècimes =
b) 1 unitat i 7 Centèsimes =
c) 5 unitats i 16 centèsimes =
d) 6 unitats i 54 mil·lèsimes =
e) 81 unitats i 500 mil·lèsimes =
f) 4 unitats i 5 mil·lèsimes =

Escriu  amb xifres els nombres decimals següents:
15 unitats i 40 dècimes =
5 unitat i 8 centèsimes
6 unitats i 54 mil·lèsimes =
81 unitats i 500 mil·lèsimes =
 
Escriu  amb xifres els nombres decimals següents:
150 unitats i 40 dècimes =
15 unitat i 9 centèsimes
60 unitats i 98 mil·lèsimes =
1 unitats i 500 mil·lèsimes =

Escriu 5 longituds més grans que 4,32 m i més petites que 4,41 m


Escriu el nombre decimal corresponent:

2/10        4/10            5/10            3/10

Escriu els nombres decimals següents:
vint-i-tres dècimes =
vint-i-tres Centèsimes =
dos enters i 4 Centèsimes =
dos enters i 4 mil·lèsimes =

Escriu els nombres decimals següents:
46 dècimes =
46 centèsimes =
23 unitats i 4 centèsimes =
desenes i 3 dècimes =

Escriu el signe (<, > o =) que hi correspongui:
2,25     2,219            4,50    4,05            0,23    0,230
1,2    0,569            2,34    4,1            7    3,596Escriu el signe (<, >, o =) que hi correspongui:
3,15        3,146                0,015        0,14
0,25        0,250                0,202        2,02   
150,5     150,45               5,320        5,32

Escriu el signe  (<, <, o = ) entre cada parell de nombres:
0,04        0,4            16,001     16,01
13,030    13,03         0,007        0,06
3,40        3,4            32,50        32,05
0,1          0,10            7,81        7,9

Escriu en la taula les quantitats  següents:

401,082    3.503,03    9.301,002        15,74

u.m.    c.    d.    u.    Dècimes    Centèsimes    Mil·lèsimes
                       
                       
                       
                       

Escriu en unitats i dècimes
13 dècimes =        unitats        dècimes
7 dècimes =
86 dècimes =
2 dècimes =
37 dècimes =   


Escriu la fracció decimal corresponent i representa gràficament.
1,5    1,8    0,9    3,7    1,3

Escriu les quantitats següents en milions amb un decimal:
100.549.000    ......................................    36.180.005    ......................................

Escriu les xifres que hi falten perquè les comparacions siguin certes:
6 <     ,1 < 6,3    16,75 <     6,    4 < 16,85

Escriu tres nombres compresos entre 10,05 i 10,06:
..............................  .................................    .................................

Fes servir una taula per escriure aquests nombres decimals:
a) 64 unitats i 3 dècimes
b) 75 dècimes
c) 50 dècimes

Indica quantes centèsimes són:
42 dècimes                5 dècimes
80 dècimes                63 dècimes
135 dècimes                4 dècimes


Llegeix aquests nombres decimals:
101, 085 =

19,3 =

305,008 =

21,392 =

Observa el nombre 846,735 i completa les frases següents:
a) la xifra de les centèsimes és =
b) la xifra de les centenes és =
c) la xifra de les unitats és =
d) el 7 és la xifra de les =
e) el 5 és la xifra de les =
f) el 4 és la xifra de les =


Ordena de més gran a més petit:
20,01 -  21,02    -  21,023 -  20,09 -  21,003 -  21,346 - 22Ordena de més petit a més gran els nombres:
5,10    0,51    5,01    50,1    0,0051        50,01

.............................................................................................................................................


Passar a centèsimes
4 unitats, 3 dècimes i 7 centèsimes =        centèsimes
5 unitats, 2 dècimes i 8 centèsimes =        centèsimes
7 unitats, 7 dècimes i 1 centèsimes =        centèsimes
2 unitats, 9 dècimes i 4 centèsimes =        centèsimes
3 unitats, 3 dècimes i 7 centèsimes =       centèsimes
Quantes unitats hi ha en 30 dècimes? I en 300?


Quin nombre és més gran 32 dècimes o 3 unitats o 4 dècimes?


Relaciona cada lletra amb el nombre decimal corresponent:
4,2 = .....    5,4 = .....    6,1 = ......    4,3 = .....    5,6 = .....    4,8 = .....
    3,9 = .....


Suprimeix els zeros innecessaris:

3,01        0,70        10,050            201,75            9,300


Suprimeix els zeros innecessaris en els nombres següents:

100,5        050,07        110,400    0,009        20,0030    03,004
34,08        1.000,60    340,050    1,0908        103,990    505,505
Un euro, quants cèntims té?Un quilo de nectarines val 2’98 €. Quant li falta per valer 3 €?

No hay comentarios:

Publicar un comentario