jueves, 8 de marzo de 2012

Activitats de geometria
Activitats de geometria 

Per treballar diferents activitats de geometria:
  1. Rectes, semirectes i segments
  2. Classificació d'angles
  3. Classificacióde triangles
  4. Quadrilàters
  5. Parts d'un polígon
  6. Altres polígons
  7. Circumferències

geometria


Fes aquestes activitats i practica amb les diferents activitats que trobaràs.

No hay comentarios:

Publicar un comentario