miércoles, 30 de mayo de 2012

La reprodució humana

Activitats per realitzar

Canvia molt o poc el cos, durant l’edat adulta?
Col·loca les paraules allà on correspongui:
Masculí – reproductor – nou – ovaris – penis – reproduir-nos – úter – embaràs – uretra – vagina
L'aparell ........................................... és el conjunt d'òrgans que serveixen per ......................................
L'aparell reproductor........................................ està format pels testicles, la ............................., el ............................. i la bufeta de l'orina.
L'aparell reproductor femení està format pels............................., les trompes de Fal·lopi, l'........................, la ............................. i la vulva.
L'........................................... és el procés de formació d'un nou ésser humà dins l'úter de la mare i, en l'espècie humana, dura ............................. mesos.

Dedueix quin concepte defineix cada frase:
Es forma per la unió d'un òvul i un espermatozoide i creix i es divideix per convertir-se en un embrió: ..............................................
És un embrió que té l'aspecte d'un nen petit: ........................................
Uneix l'embrió a les parets de l'úter i porta aliment i oxigen des de la mare fins a l'embrió: ............................... .......................................

Defineix què és la concepció:
   Descriu el desenvolupament de l'ésser humà en els mesos indicats i indica, en cada cas, si parlem d'embrió o de fetus:
– 1 mes:    
   
– 4 mesos:    
   
– 9 mesos:    
   
Escriu les paraules on correspongui:
úter – uretra – testicles – intern – ovaris – trompes de Fal·lopi
L'aparell reproductor femení és .............................. i està format pels ovaris, les .............................. ........ .............................., l' .............................., la vagina i la vulva.
Els .............................. produeixen, de manera alternativa, un òvul cada mes.
Els ................................... són els òrgans que produeixen els espermatozoides. La ............................ condueix els espermatozoides i l'orina fora del cos.

Escriu les 3 diferències físiques entre un home i una dona:


Escriu veritat (V) o falç (F) davant de cada afirmació:
El zigot és la unió d’un òvul i d’un espermatozoide.
Els aparells reproductors dels homes i de les dones són iguals.
L’aparell reproductor masculí està format pel penis i els testicles.
La higiene dels òrgans reproductors és necessària com la de qualsevol altre part  del cos.
En l´ésser humà l’embaràs dura deu mesos.
L’embrió està unit a les parets de l´úter pel cordó umbilical.
El cordó umbilical serveix per alimentar el nen.
La vagina  és el lloc on es forma l’òvul.

Explica la diferència entre adolescència i pubertat:Llegeix i corregeix aquestes frases:
– La gestació dura 9 setmanes.
Correcció:    
– En la fecundació, l'òvul emet milions d'espermatozoides.
Correcció:    On es troba el fetus abans del part?


Per on surt el fetus a l’exterior?

Quan s’inicia l’adolescència?

Quan comença l’edat adulta?

Què cal fer per separar la mare del nadó?

Què és la fecundació?

Què és el zigot?


Quina és la etapa anterior a la adolescència?


Quina fase humana és anterior a la joventut?

Quins canvis experimenta el cos del nen/nena en l’adolescència?


Quins tipus de relacions hi ha entre els homes i les dones adultes?


Relaciona amb fletxes les paraules  de la 1ª columna amb les de la 2ª

Infància                     Tenir fills
Adolescència            Acaba el creixement   
Joventut                    Es desenvolupen els òrgans reproductors
Edat adulta               Els dos sexes s’assemblen molt
No hay comentarios:

Publicar un comentario