miércoles, 20 de junio de 2012

Sistema mètric

Exercicis per treballar les unitats de mesura de longitud

1. Calcula quina és la distància real que representa un segment A--B de 5 cm si està dibuixat en un mapa a escala 1 : 200.000. Expressa el resultat en metres i quilòmetres. 2.  Escriu de "Forma incomplexa"  i   "Forma complexa"
5.500 m  =  
6 km + 12 m =
1.342 m  = 
2 km + 25 m =
4.540 m =  

3. Completa les equivalències següents:
154 dm = ...... m ...... dm          1.253 cm = ...... m ...... cm   
650 hm = ...... km                     400 mm = ...... cm
24 m 8 dm =...... dm                6 hm  6 m = ...... m   
1.850 m = ...... km ...... m        4 km 7 dam = ...... m

4. Completa les igualtats següents:
3.450 m = ..................... km    14 dam = ...................... m    21 hm = .................... dm
9.876 mm = .................. m      78 dm = ........................ mm    5 km = .................... dam


5. Dibuixa segments que mesurin el següent:
a)    1 dm 3 cm
b)    5 cm 4 mm
c)    35 mm
d)    115 mm

6. Ordena les distàncies següents de la més gran a la més petita:
12 m    - 12 hm  - 7 dam  -  75 dm  -  23 km  -  7 cm  -  75 km -    123 mm


7. Un paquet de 500 folis fa 50 mm de gruix. Quin gruix tenen 100 paquets l’un sobre l’altre.? La resposta en metres.
8. Utilitza la taula per escriure les unitats de la manera complexa:
km    hm    dam    m    dm    cm    mm   
582 cm                                5 ............. i  82 ............
405 mm                                40 ........... i  5 ............
2.300 m                                2 ............. i  300 .........
9. Un circuit per a motos fa 2.500 m. En una competició s’han de fer 75 voltes al circuit.
Quina distància, en km, s’ha de recórrer?No hay comentarios:

Publicar un comentario