sábado, 22 de septiembre de 2012

Activitats per aprendre sobre l'univers 

Abans de començar mireu aquest video de com s’ha arribat al planeta  Mart.

How to get Mart

L’univers: Activitat d’aprenentatge
1. Diferenciació dels principals astres que constitueixen l'Univers.
2. Reconeixement del Big Bang com a procés que va originar l'Univers.
3. Identificació de diferents galàxies en fotografies.
4. Utilització de l'any-llum per expressar distàncies a l'Univers.

L’univers
- Es veuen moltes estrelles al cel nocturn  de Palamós?

- Has vist altres astres que no siguin estrelles?

- La Lluna és més gran que una estrella?

Contestar en el quadern treballant individualment o per parelles:
1. A quants quilòmetres equival un any-llum?

2. Com es va crear l'Univers?

3. Creus que podrem visitar el Sol algun dia? Per què?

4. Quina edat té l'Univers?

5. Quins astres han estat visitats per l'home?

6. Per què serveix un telescopi?

7. Indica les característiques:

    Té llum pròpia               Mida       Sempre és visible
Sol    .........................    ............    .............................
Lluna    ......................    ............    .............................
Terra    ......................    ............    .............................

Les galàxies
1. Per què brilla tant el nucli de les galàxies?

2. Què és un cúmul de galàxies? Es mouen les estrelles d'una galàxia?

3. Què és una galàxia? Per què es mantenen juntes les estrelles d'una galàxia?

4. Quina galàxia té forma el·líptica? I forma circular?

5. Quina propietat té el nucli de la galàxia?

La via Làctea: Activitats d’aprenentatge
1. Descripció de les característiques específiques de la Via Làctia.
2. Reconeixement dels diferents astres que constitueixen el Sistema solar.
3. Interpretació d'il·lustracions que representen el Sistema Solar.
4. Càlcul de dimensions relatives de diferents astres

La Via Làctia, la nostra galàxia
1. Com es diu la galàxia en la qual hi ha la Terra?

2. En quina part de la galàxia es troba la Terra?

3. En quina posició es troba el nucli de la galàxia?

4. L'any-llum és una unitat de temps o de longitud?

5. Quants braços té aquesta galàxia?

6. Quina altra característica té el nucli de la galàxia?

7. Quant mesura el diàmetre de la Via Làctia?

Els estels
1. De què estan formades les estrelles?

2. De quin color és l'estrella més calenta? I l'estrella més freda?

3. De quin color son les estrelles més joves? I les més velles?

4. Es mouen les estrelles del cel?

5. Hi ha estrelles que brillen més que d’altres?

6. Quan comença a emetre llum una estrella? Què passa quan mor una estrella?

7. Què vol dir pols interestel·lar?Què és una nebulosa?

8. Quina estrella és la més vella? I la més jove?

9. Quina estrella té la superfície més freda?

8. Quina diferència hi ha entre una estrella i una galàxia?

10. Quines estrelles són de color groc?

11. Totes les estrelles que has vist al cel són de la mateixa mida?

A l' univers hi podem trobar

..............................................................................................…………………........………………………

........................................................................................……….....................……………
Troba dos errors en el paràgraf següent i canvia les frases perquè siguin vertaderes: Les estrelles són cossos sòlids que emeten llum i calor. Una estrella és del mateix color des que neix fins que mor.

El sistema solar
1. En quina galàxia es troba el Sistema Solar?

2. Quantes òrbites hi ha dibuixades?

3. Quants planetes formen el Sistema Solar?

4. Quants planetes hi ha entre el Sol i el cinturó d'asteroides?

5. Quants planetes hi ha entre el cinturó d'asteroides i la part exterior del Sistema Solar?

6. Què és l'òrbita d'un planeta?

7. Quina estrella forma part del Sistema Solar?

8. Quins astres hi ha en el Sistema Solar a més a més del Sol i dels planetes?

9. Quins planetes són al costat dels asteroides del Sistema Solar?

El nostre estel: el Sol
1. El Sol és més gran que la Terra? Com ho saps?

2. Per què és necessari el Sol per a la vida en la Terra?

3. Per què necessiten el Sol les plantes?

4. Per què es posen al Sol les sargantanes?

5. Què és la fotosíntesi?

6. Quina és l'estrella més pròxima a la Terra?

7. Quina temperatura té la superfície del Sol? I l'interior?

Fes una llista dels aspectes perjudicials que pot tenir la radiació del Sol sobre els éssers vius.


A l'Univers hi ha cossos de dimensions molt més grans que les del Sol. Dades per càlculs. Completant la següent taula:
                                                    Diàmetres solars    Diàmetre real
VV Cephei                                      2.400                 ......................
Pulsar                                      ............................            20 km.
Antares                                             330                   ......................
Nana blanca                           ............................          3.476 km.

Digues si les següents afirmacions són veritat (V) o mentida (M) i després corregeix les que siguin falses:
- El Sol és l'única estrella de la Via Làctia.   
- Les estrelles són enormes boles de gas molt calent que emeten llum i calor.
- El Sistema Solar està format per set planetes.   
- Al Sistema Solar hi ha planetes, satèl·lits, asteroides i cometes.

Els planetes i els altres astres:  Activitats d’aprenentatge
1. Enumeració dels planetes del Sistema Solar.
2. Diferenciació entre asteroide i cometa.
3. Descripció de les característiques pròpies dels planetes interiors i exteriors del Sistema Solar.
4. Utilització d'Internet per obtenir información sobre el Sistema Solar.

Els planetes
1. Enumera els planetes del Sistema Solar.

2. Per què brillen els planetes si no produeixen llum?

3. Quants planetes tenen anells?

4. Què és el moviment de rotació d'un planeta?

5. Què és el moviment de translació d'un planeta?

6. Quin planeta té més satèl·lits? Quin en té menys?

7. Quin planeta té més diàmetre?

8. Quin és el planeta de menys massa?

9. Tenen més satèl·lits els planetes interiors o els exteriors?

Les característiques dels diferents planetes del Sistema Solar es poden resumir en una taula que els alumnes i les alumnes poden completar en el seu quadern:

                               Interior o      Rocallós o        Petit             Té
                               exterior?       gasós?            o gegant?       anells?
Mercuri                  ................    .................    ................        .............
Venus                     ................    .................    ................        .............
La Terra                ................    .................    ................    .............

1. Com és l'atmosfera de Mart?

2. En quina part de Júpiter està situada la gran Taca Roja?

3. Quin és el gas més abundant en l'atmosfera de Mart?

El Sistema Solar està situat en una galàxia anomenada .....................................

Busca el nom de cinc planetes del Sistema Solar en aquesta sopa de lletres:
   
     C    M    E    R    C    U    R    I    O
    A    A    G     L    U    R    I    D    O
    R    R    U    P    O    A    M    C    L
    N    T    I    L    N    N    A    E    E
    V    E    N    U    S    O    O    T    C
    V    S    A    T    U    R    N    O    H
    B    N    C    O    R    I    E    E    E
    B    A    W    N    H    U    E    V    O

Els satèl·lits
1. A quin planeta hi ha un satèl·lit que es diu Fobos? I el que es diu Europa?

2. Com és el moviment de translació dels satèl·lits?

3. Creus que hi ha alguna relació entre les dimensions d’un planeta i el nombre de satèl·lits que té?

4. Els satèl·lits estan formats per gas o per roca? Tenen llum pròpia?

5. Què és un satèl·lit? En coneixes algun?

6. Què hi ha al voltant de Saturn?

7. Quin és el planeta que té més satèl·lits?

8. Quin és el satèl·lit més gran conegut del Sistema Solar?

9. Tenen moviment de rotació els satèl·lits?

10. Tots els satèl·lits  són de la mateixa mida?

Els asteroides i els cometes
1. A quina part del Sistema Solar es concentren els asteroides?

2. Per què brillen els cometes quan s'acosten al Sol?

3. Què és un meteorit?

4. Què és un asteroide?

5. Quina diferència hi ha entre un asteroide i un meteorit?

6. Defineix els següents termes: Estrella, Via Làctia i Cometa

Completar una taula-resum:
                                                     Asteroides    Cometes
Contenen gel                                  ................    ..............
Tenen cràters en la superfície          ................    ..............
Tenen una cua molt llarga               ................    ..............
Originen els meteorits                    ................    ..............
Entren i surten del Sistema Solar    ................    ..............

Busca informació sobre els cràters terrestres més grans produïts per l'impacte de meteorits. Dibuixa un mapamundi i represent-los-hi.

Relaciona amb fletxes:
 El Sol                       planeta
La Terra                      satèl·lit
La lluna                     estel.

Relaciona la informació de les dues columnes:

Edat de l'univers                                        300.000 km. per segon
Velocitat de la llum                                    6.000 graus
Temperatura de la superfície del Sol          15.000 milions d'anys

Indica si són vertaderes o falses les frases següents:
- El nostre planeta es diu Mart.
- El nostre planeta està format per dues capes: l’escorça i el nucli.
- El Sistema Solar conté dues estrelles.
- El Sistema Solar no té cap planeta.
- El Sol és una estrella de mida mitjana.
- Els estels més joves són de color groc i els més  vells de color vermell
- La lluna és un planeta que fa un moviment de rotació i de translació
- La lluna gira al voltant de la Terra.
- La temperatura en el centre del Sol és de 6.000 ºC.
- La Terra gira al voltant del Sol.
Un any llum és l’espai recorregut per un raig de llum en un any.

La Terra i la Lluna: Activitats d’aprenentatge
1. Identificació de les principals capes fluides i sòlides de la Terra.
2. Interpretació de taules amb informació de cossos del Sistema Solar.
3. Descripció dels principals tipus d'accidents de la superfície lunar.
4. Diferenciació dels moviments de rotació i de translació de la Lluna.

El planeta Terra

1. De què està feta la Terra sòlida? Quina part de la Terra no és sòlida?

2. Hi ha alguna part de la Terra que estigui formada per gasos?

3. L'home ha arribat alguna vegada al centre de la Terra?

4. Quant de temps triga la Terra a donar la volta al Sol?

5. Què és l'atmosfera? De quins gasos està formada l'atmosfera terrestre?

6. Què és la hidrosfera?

7. Què és el moviment de rotació d'un planeta?

8. Què passaria si la Terra no tingués atmosfera?

9. Quina altura té aproximadament l'atmosfera?

10. Quina forma té la Terra? És un planeta gran o petit dins del Sistema Solar?

11. Quins cossos es veuen en aquesta fotografia?

La part sòlida de la Terra
1. Com és el nucli extern de la Terra? I el nucli intern?

2. Les capes de la Terra són concèntriques? I les de la ceba?

3. Quin gruix té l'escorça terrestre? De què està formada?

4. Quin material hi ha en el nucli de la Terra?

5. Quina capa està situada enmig de les altres dues?

6. Quina de les tres capes de la Terra és la més prima?

7. Quina part d'una poma equivaldria a l'escorça terrestre?

8. Quina part d'un préssec equivaldria al nucli terrestre?

9. Quina profunditat assoleix en mantell terrestre?

10. Quines són les tres capes sòlides de la Terra?

Ordena les següents capes de la Terra de la més externa a la més interna:
nucli    atmosfera    mantell    hidrosfera    escorça

La Lluna
1. Busca en el diccionari el significat d'allunar.

2. Com es reconeixen les mars que hi ha en la il·lustració de la Lluna?

3. Com són els volcans i els terratrèmols de la Lluna?

4. Com s'han format els cràters que hi ha en la superfície de la Lluna?

5. Descobreix quan va arribar l'home a la Lluna per primera vegada. Indica qui va ser el primer que va trepitjar la Lluna i com es deia la nau espacial.

6. Quant de temps tarda la Lluna a donar la volta a la Terra?

7. Quina altra capa no sòlida falta a la Lluna?

8. Té hidrosfera la Lluna? Per què?

9. Per què podem veure la Lluna si no emet llum?

10. Per què els astronautes que van a la Lluna salten amb facilitat?

11. Quant de temps triga la Lluna a donar la volta a la Terra?

12. Quants dies triga la Lluna a donar una volta sobre si ella mateixa?

13. Quant de temps triga la llum en cobrir els aproximadament 300.000 km. que separen la Lluna i la Terra?

14. Quina diferència de significat té amb aterrar o amarar?

15. Si la llum triga 8 minuts des del Sol a la Terra, quina distància hi ha entre tots dos?

Subratlla els gasos característics de l'atmosfera terrestre:
butà    nitrogen     oxigen    propà    diòxid de carboniNo hay comentarios:

Publicar un comentario