viernes, 14 de diciembre de 2012

Representació gràfica circular

Estem realitzant un estudi sobre la igualtat de la dona en el món laboral.
  • S’han recollit dades de diferents categories professionals. Expressem en una columna el % d’homes que hi ha treballant en un determinat sector i, al costat, el % de dones.
  • Introduirem les dades de “OCUPACION” i “HOMBRES %”  . A continuació buscarem el % que correspon a “MUJERES”. (Aquest procés es pot fer amb una sola operació).
  •  Farem el sumatori de la columna “HOMBRES” i de la columna “MUJERES”. Expressarem aquestes dues dades amb un gràfic de formatge. Cal que hi figuri el títol.

Per cada categoria laboral farem el mateix tipus de gràfic, els posarem de manera que entre tots ocupin 2 pàgines.

OCUPACIÓ                              HOMES    DONES
Direcció de empreses                    68,41        31,59
Tècnics y professionals científics    62,95              
Empleats d’administració               64,05                  
Treballadors de serveis                  46,62              
Artesans                                       74,85
Operadors                                    90,69
Treballadors no qualificats             56,11
Forces armades                            90,73

Representar els 2 promitjos en un gràfic formatge, posar el títol del que s’hi indica, explicació de les dades….Test de diferents temes de Medi
Ara realitza un test per saber si tens els coneixements de cada tema treballat en aquesta àrea. Realitza les activitats del nº 12
12 - Economía y población
El grado de desarrollo de un país se analiza estudiando las características de su población y los sectores económicos en los que trabaja (31 preguntas)

Trivial de MediNo hay comentarios:

Publicar un comentario