viernes, 25 de enero de 2013

L’apòstrof

 L’apòstrof de l’article
  • L’apòstrof és el signe (‘) que fem servir per assenyalar l’elisió d’una vocal.
  •  L’apòstrof  és el signe que utilitzem per estalviar-nos una vocal qual se’n troben dues de diferents paraules en contacte.
L’usarem en els següents casos:
a) Els articles EL i EN
Article masculí:   S’apostrofa sempre que va davant d’un mot que comença en vocal o (h).: l'home, l'ingrat, l'arc, n’August, n’Albert, l’aire, l’Ernest, l’estel, n’Isidre, l’únic, l’u, l’ull.
- No s'apostrofa: davant de (i i u) consonants: el iogurt, el uoquenc.
- També els apostrofem si el mot següent no comença en vocal però n’hi pronunciem una:
L’11, l’snack,     Dos quarts d’1

b) Els articles LA i NA
Article femení:  S'apostrofa: davant de totes les vocals menys (i i u) àtones (també precedides de h muda): N’Adela, l’àvia, l’aigua, l’esperança, N’Elena, N’Elisenda, l’eina, l’Eugènia, l’illa, l’hora, l’ombra, l’ungla, l’única, l'Anna, l'organista, l'Índia, 
- no s'apostrofa: la una (hora), la ira, la host i noms de lletra (la e, la hac, la erra).
davant de (i i u) consonants: la hiena.
davant del prefix negatiu a: la anormalitat.

- En canvi, sense apòstrof:
La unió, la humanitat, la intenció, la universitat, na Irene, na Isabel,

No els apostrofem mai davant i, u, hi, hu àtones.
- Per evitar confusions tampoc apostrofem: La ira, la asimetria, la una.

Més exemples:
l’avi, l’amic, l’anglès, l’arbre, l’hivern, l’Oriol....
 l’habitació,
la història, la Irene, ...

L'apostrof de la preposició de:  
  • S'apostrofa: davant de totes les vocals (també precedides de h muda): d'herba, d'altres, d'universitat.
  • No s'apostrofa davant de noms de lletra: darrere de i.
davant de (i i u) consonants: de iens, de iod.
davant del prefix negatiu a: de asimètric.
Exemples: sopa d’all, planta d’hivern


Activitats

Escriu l’article que convingui (el, la l’) davant d’aquest noms:
humanitat        industrial        autoritat

impermeable        univers            història

harmònica        escola            horòscop

Úrsula            Antònia        Uruguai

Respon:
Quin dels tres articles no has escrit davant de cap nom?

Perquè et sembla que no l’has hagut d’escriure?


Per poder fer aquest problema de lògica has de completar les oracions amb els pronoms, articles i preposicions que calgui:

                        NOM        EDAT        MÚSICA        COLORS DELS CABELLS
           
                       
           
           

a) Si tens una mica _______ ull sabràs que a _______ Isabel li agrada la mateixa música que a _______ Eulogi.
b) _______ Albert _______ amoïna _______ allò més perquè no pot anar al Liceu
c) _______ Agnès és, _______ una banda, la més petita de tots i, _______ l’altra, la més rossa.
d) _______ únic que té els cabells _______ un color negre fosc té tretze anys.
e) _______ Eulogi no té tretze anys i té els cabells _______ or.
f) _______ un de catorze anys podríem dir que li agrada força el “heavy”.
g) A la _______ onze anys li agrada el “tecno”.
h) La que _______ enfada quan li diuen pèl de pastenaga té tretze anys.

No hay comentarios:

Publicar un comentario