sábado, 26 de enero de 2013

Les fraccions

Exercicis per treballar les operacions amb fraccions
1.- Assenyala les fraccions que són més gran que la unitat:

3/5     6/4    2/2    6/13    12/5    5/3

2.- Calcula:
1/ 3 de 150 =                        1 / 6 de 378 =
2/5 de 580 =                        3 / 4 de 48 =

3.- Calcula:
 2/3 de 300
4/5 de 80
2/7 de 147

4.- Completa:

3/10 = 6/         7/3 = 21/         5/2 =      /6


5.- En la classe hi ha 25 alumnes i 3/5 parts són nois. Quantes noies hi ha?6.- En una marató només han arribat a la meta 3/5 dels 150 participants. Quants corredors han arribat?


7.- En una marató només han arribat a la meta 3/5 dels 150 participants. Quants corredors hi han arribat?


8.-  Expressa les fraccions següents com a suma o resta de fraccions:

3/5 = ____ - ____        6/4 = ____ + _____    6/13 = _____ - _____   


9.- He comprat 18 bales, de les quals un terç són de color vermell. Quantes bales de color vermell tinc?


10.- He comprat 18 bales. Un terç són de color vermell. Quantes bales de color vermell tinc?


11.- Indica entre quins nombres naturals es troben les fraccions:

45/10        23/10        43/10        78/10


12.- Indica entre quins nombres naturals es troben les fraccions següents:

45/10    =                56/10 =
73/10    =                18/10 =
25/10    =


13.- La Laura té 81 cromos i el seu germà 2 / 3 d’aquesta quantitat. Quants cromos té el seu germà.?14.- Suma i resta les fraccions següents:

3/6 + 2/6 =                5/3 + 1/3 =

7/3 – 1/3 =                4/2 – ½ =

15.- Suma i resta  les fraccions següents:     3/6 + 2/6 =     5/3 + 1/3 =    7/3 – 2/3 =   
4/2 – 1/2.


16.- Un litre de llet val 1 Euro amb 16 cèntims. Quant val 1 / 2 litre?


No hay comentarios:

Publicar un comentario