viernes, 29 de noviembre de 2013

Els primers pobladors

Els primers pobladors

A quin segle corresponen aquests anys?

     1363 d.C   =
     1923 d.C.  =
     1202 d.C.  =
       956 d.C.  =

Ordena cronològicament les dates següents, escriu el segle al qual pertanyen i digues quin és el primer any i l’últim de cada un dels segles:

45 a.C.      45 d.C.      110 a.C.     270 d.C.      2001 d.C.


DATA:                     

SEGLE AL QUAL PERTANY:

PRIMER ANY DEL SEGLE I ÚLTIM:

 Què signifiquen les sigles 

a.C. .......................................          d.C. .......................................


En quin tipus de nombres s’expressen els segles i els mil·lennis?Busca informació dels pobladors del Paleolític i del Neolític:

Paleolític   
On vivien?
De què s’alimentaven?
Com es vestien?
Eines que fabricaven

Neolític
On vivien?
De què s’alimentaven?
Com es vestien?
Eines que fabricaven

Quines són  les característiques de l'agricultura durant el Neolític:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................


Quan l’home va descobrir el metall va canviar la seva manera de fabricar objectes. Quins metalls va utilitzar?Què vol dir sedentari?


Què vol dir nòmada?Quines són les cinc etapes de la història?
   -
   -
   -
   -
   -

Quines construccions de pedra van aixecar els habitants de la prehistòria?
     -
     -
     -


Per datar els esdeveniments de la història, quin punt de partida es fa servir en la nostra cultura?
Quins nous mitjans de transport apareixen durant l’Edat del Metall?


  .........................................  i  ..........................................Com aconseguien l’aliment els homes i les dones del Paleolític?


Quin període de la prehistòria s’inaugura amb el descobriment de l’agricultura?

  
Busca informació de les zones de pintura rupestre. Explica quines són les característiques.


Amb quins estris es feien pintures rupestres?


Com obtenien els colors que utilitzaven?

A més de les pintures quines altres mostres d’art de la prehistòria ens han arribat?


No hay comentarios:

Publicar un comentario