miércoles, 19 de febrero de 2014

Signes de puntuació

Signes de puntuació


Els signes de puntuació.

Es fan servir per tal d’assegurar-nos que el receptor rebrà el missatge en el to que pretenem.
 1. La coma. Coma enumerativa en frases i coma explicativa
 2. El punt i coma
 3. Els dos punts
 4. El punt. El punt i a part i el punt i seguit.
 5. Punts suspensius i etcètera
 6. L’interrogant
 7. Admiració i exclamació
 8. Els parèntesis i guions.
 9. Les cometes
 10. El guió
 11. Els signes de puntuació i les majúscules.

La coma:
Indica una pausa menor que la del punt:

Utilitzem la coma en:
1. Enumeracions: és trist, pàl·lid, lleig.
2. Vocatius: Joan, porta el dinar.
3. Separació d’oracions curtes: Pujà, obrí el llum i s’assegué.
4. Explicacions: Ella, pràcticament esgotada, es desplomà.
5. Inversió de l’ordre lògic de l’oració: Me l’estimo, la meva mare.
6. Supressions del verb: Ella parla massa i ell, no gaire.
7. Davant de conjunció adversativa: eren germans, però no s’estimaven.

Exemples:
Alçaven el cap, feien un bot acompanyant d’un bellugar de plomes, movien el bec sense parar.

El punt i coma:
Es fa servir per indicar una pausa mitjana, entre el punt i la coma.

Utilitzem el punt i coma en:

1. Separació d’oracions llargues: Al matí, treballa al camp; a la tarda, va a l’escola.
2. Davant una conjunció adversativa en oracions llargues: Els meus veïns eren molts germans, uns quinze o setze, i vivien amb els avis; però s’entenien prou bé.

Exemples:
Sort que passà justament una barca; es mariners em veieren i em varen treure.


Els dos punts:
Indiquen que allò que es diu es desenvoluparà a la frase següent:

Utilitzem els dos punts:
1. Abans d’una demostració: Ara t’ho dic: és inútil.
2. Davant d’una citació textual: Li va dir: sóc molt feliç.
3. Després de les salutacions: Estimat amic: espero que…

Exemples:
Doncs escolteu: emprendreu el vol des del Principat de Catalunya vers migdia.

El punt:
Marca una pausa major. El fem servir per separar frases completes.

Emprem el punt:
Després d’una oració amb sentit complet: S’abracen al peu de l’escala. Ella sembla trista. Tots s’emocionen.

Exemples:
Tot era silenci. Les caderneres no deien ni piu. Només menjaven.

Els punts suspensius i etcètera:
Utilitzem etc. i els punts suspensius:

- La paraula etcètera ens indica que la llista no s’ha acabat igual que els punts suspensius. Normalment la trobem abreujada: etc.

-  Els punts suspensius per indicar una interrupció, una suspensió: Tant com vulguis, però….

L’interrogant:
¿? Serveix per marcar l’entonació interrogativa, de pregunta directa.
¿Tothom està disposat?

El signe d’admiració o exclamació:
!¡ serveixen per donar intensitat al missatge.
¡Avall, que fa baixada!

Els parèntesis i els guions:
Es fan servir per delimitar una intercalació que es posa a tal d’explicació dins la frase.
….Va viure més de vint anys (xifra molt respectable per a un gat) i tots els diaris van parlar d’ell…
I de pressa! - diu el batlle- si no vols jeure dins la presó.

Les cometes:
S’utilitzen per transcriure el discurs directe o citar paraules especials:
¿Per què en diuen “gas” del gas? En Joan va dir “som-hi” i vam marxar.

El guió:

Serveix per obrir el diàleg.
Compareix el notari i li diu: -Veiam com voleu es testament!
{ }     claus
'     apòstrof
/     barra obliqua
\     barra obliqua inversa
< >     claus angulars
[ ]     claudàtors
 :     dos punts
      espai
""  
« »     cometes dobles
“ ”
„“
( )     parèntesis
.     punt
…     punts suspensius
¡!     signe d'exclamació o d'admiració
¿?     signe d'interrogació
·     punt volat
 ;     punt i coma
-     guionet
—     guió
,     coma


No hay comentarios:

Publicar un comentario