miércoles, 28 de mayo de 2014

Exercicis d'àrees

PROBLEMES DE SUPERFICIE

1. Calcula el perímetre de cada figura:

rectangle de 1, 8 m  X  2, 25 m
quadrat de 2,8 m  X  2, 8 m
romboide de 15,2 m  X  5,5 m2. Calcula la superfície de cada figura:

Rectangle de 5 cm de ample i 4 cm de llarg =
Triangle de 8 cm de base i 4 cm d’altura =
Quadrat de 8 cm de costat =


3. Calcula la superfície de
Un quadrat de 6 cm de costat =
Un triangle de 14 cm de base i 12 cm d’altura =
Un rectangle de 64 cm de base i 23 cm d’altura =
Un romboide de 36 cm de llarg i 12 cm d’altura =


4. Calcula la superfície d’un romboide de 5 cm de llarg i 3 cm d’altura.


5. Hem comprat un terreny de 15 m de llarg per 8 m d’ample a 42 € /m2 Quant ens ha costat.?6. Una plana d’un llibre fa 180 mm d’amplada  i 21 cm de llarg. Calcula quina és la superfície d’una pàgina.7. Calcula la superfície d’aquests polígons:
Un rombe de 8 cm i 6 cm de diagonals
Un rectangle de 9,8 cm de llarg per 6,7 cm d’ample
   

8. Calcula la superfície d’aquests polígons:
Un trapezi de bases 8,2 cm i 3,5 cm i altura 2,6 cm
Un Triangle de 5 cm de base, 2,4 cm d’altura9. Completa aquestes equivalències:

842 hm2 =        km2                  1530 m2 =        dam2
7,8 dam2 =        m2                   18,728 hm2 =        m2
3 hm2     =        dam2                0,7 hm2 =        dam2

10. Completa aquestes igualtats:
8,4 ha =        a                         524 a    =        m2
0,3 a =            ca                     3000 a =        ha
3 ha =            m2                     820 ca =        a

11. Completa les equivalències següents:
10,4 m2 = ........................ dam2                    76 m2 = ..................... hm2
103 km2 = ..................... m2                         505.000 mm2 = ........... m2
2.500 cm2 = ........................ m2                   6,9 m2 = .................... cm2
308 dm2 = ........................... km2                 0,897 dam2 = ....................... cm2


12. Dibuixa i digues la fórmula per trobar l' àrea dels següents polígons:

QUADRAT            RECTANGLE                          TRIANGLE

ROMBOIDE         TRAPEZI                                  ROMBE


13. En Xavier té un terreny que fa que 3 hm2. Si una faneca són 6.439,5 m2, pot vendre 2 faneques d’aquest terreny?
No hay comentarios:

Publicar un comentario