sábado, 31 de mayo de 2014

La reproducció dels animals

Comtesta la següent preguntes sobre els tipus de fecundació:
 a) Fecundació externa   
On es realitza la fecundació?       
En quin medi viuen?       
Quants ous produeixen?       

b) Fecundació interna
On es realitza la fecundació?       
En quin medi viuen?       
Quants ous produeixen? 

Separa els animals que tenen fecundació externa, i els animals que tenen fecundació interna:
Lleó    tauró    gall dindi    granota    eriçó de mar    bacallà        mosca

- Fecundació externa:

- Fecundació interna:

Quines característiques permeten diferenciar els mascles de les femelles:Explica què és un animal hermafrodita i posa'n un exemple.Escriu les paraules que falten:
– Quan la fecundació té lloc dins del cos de la femella es denomina fecundació .................................... En canvi, si es produeix fora d'ella, rep el nom de fecundació .................................... En la fecundació interna es produeix la .................................... La fecundació externa s'ha de produir a l'aigua perquè els .............................. que expulsa el mascle puguin arribar fins als òvuls que expulsa la .............................., i així fecundar-los.

 Indica el desenvolupament directe o indirecte de cada animal i explica el motiu de la teva elecció
: papallona, lleó, tortuga, granota, cargol i marieta
–     Desenvolupament directe:
Perquè

– Desenvolupament indirecte:
Perquè

Què és la gemmació?

Què és l’escissió?
   
Com es diuen els animals que acabats de néixer són molt diferents dels pares?


Indica si les frases següents són veritables (V) o falses (F):
Els animals ovípars neixen quan surten del cos de la seva mare.
Els animals mascles fabriquen espermatozoides.
Els testicles i el penis formen l’aparell reproductor dels mascles.
Els animals terrestres, en general, tenen fecundació interna.
Hi ha animals que tenen a la vegada testicles i ovaris.

Quan diem que un animal té reproducció asexual?


Què és la incubació?


No hay comentarios:

Publicar un comentario