sábado, 31 de mayo de 2014

Text Argumentatiu

Text Argumentatiu


Reflecteix la conversa entre dos o més interlocutors, situada en un context i condicionada per l'actitud dels parlants.

Text argumentatiu

- Anticipació de continguts a partir d’indicis lèxics.
- Comprensió literal, interpretativa i crítica del  text.
- Selecció i classificació de la informació.
- Interpretació d’indicis lèxics.
- Lectura selectiva de paraules.

Exercicis

Apunta diversos arguments per a defensar que no s’ha d’acumular coses inútils. A continuació, escriu el text:

OBJECTIUS:


SUBJECTIUS:

Imagina que a la classe decidiu saber com vivien els dinosaures. Marca una de les opcions i escriu una argumentació per a defensar-la:
Veure una pel·lícula o un documental que tracti del tema.

Visitar un museu que organitzi una exposició sobre els dinosaures.

Invitar una persona que sàpiga molt sobre els dinosaures i us parli de la vida d’aquests animals.

Produir un text argumentatiu: carta al diari; partint d’una situació concreta.
a) Escriure una carta amb totes les parts que la caracteritzen: data, salutació, text, comiat i signatura.
b)    Exposar correctament una demanda.
c)    Donar arguments per justificar la demanda.
d)    Utilitzar el registre formal.
e)    Utilitzar les normes ortogràfiques bàsiques.

Ressenyar els passos previs a l’estructura d’un text i aplicar-los.

Pensa un títol per un text argumentatiu que defensi el respecte a la natura, apunta’n diversos exemples o arguments i escriu-lo en un foli a part:
Títol
Exemples o arguments:


No hay comentarios:

Publicar un comentario