martes, 13 de mayo de 2014


Treball individual del tema de les plantes

1.    Digues si les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F) i després corregeix les que siguin falses:
1  Els vegetals fabriquen el seu propi aliment.       
2  El pigment de les plantes necessari per a la fotosíntesi és la clorofil·la.
3  Els vegetals es poden desplaçar.       
4  Les algues, les molses, els bolets i les falgueres són grups de plantes.
   
   
   
2.    Escriu les paraules que hi falten:
– Les ................................... viuen a l'aigua, tant en el mar com en les aigües dolces.
– Les ................................... són plantes de mida petita que viuen sobre terra ferma en zones molt humides.
– Les .............................. viuen en llocs humits i poden arribar a mesurar més d'un metre d'altura.
– El cos dels fongs està format per un ............................................. normalment subterrani.

3.    Dibuixa:
1. Fulla amb forma lanceolada i vora serrada        2. Fulla amb forma ovalada i vora lobulada
       
4.    Quines diferències hi ha entre els conductes llenyosos i els liberians:
   
   
   
   

 5.    Indica en quina part de la planta –fulles, tija o arrel– es produeixen els processos següents:
Fotosíntesi: ....................... 
Captació de llum: ....................... 
Absorció d'aigua: .......................
Alliberament d'oxigen: ................................... 
Transport d'aliment: ......................................

6.    Explica aquests dos processos:
– Fotosíntesi:    
   
   
   
– Respiració:    
   
 7. Mapa conceptual

    es caracteritzen per                                      es classifiquen en


No hay comentarios:

Publicar un comentario