lunes, 9 de junio de 2014

La matèria i els materials

Exercicis per treballar el tema

Defineix els conceptes següents:
– Matèria:
– Massa:
– Volum:
– Densitat:

Digues si les afirmacions següents són vertaderes (V) o falses (F) i després corregeix les que siguin falses:
La massa és la quantitat de matèria que té un objecte.
El volum d'un objecte s'expressa en litres o mil·lilitres.
Al fet de mesurar la massa se l’anomena volum.
La matèria es caracteritza per tenir massa i no ocupar volum.

Escriu al costat d'aquests objectes si el seu estat és sòlid, líquid o gasós:
Gas natural: .............................   
Aigua: .............................   
Bolígraf: ...............................
Oli: .............................   
Cotxe: .............................   
Aire: .....................................

Escriu les paraules on correspongui:
volum – gasos – pressió – sòlides – forma – invariable – comprimir – fixa – variables

Les substàncies .............................. es caracteritzen perquè tenen un volum ....................................... i una forma ...............................

Les substàncies líquides tenen un .................................. invariable, però poden canviar de ................ .......................

Els ................................... tenen una forma i un volum .................................. Els gasos es poden ................................... és a dir, podem fer més petit el volum que ocupen si exercim ...................................

Explica cada procés i posa’n un exemple:
Fusió:
Exemple:

Solidificació:
Exemple:

Vaporització:
Exemple:

Condensació:
Exemple:

Explica què creus que és la matèria:Expressa les masses en quilograms i el volum en mil·lilitres:
10 g
1,5  l'
0,45 g

Indica si aquestes mescles són homogènies o heterogènies i explica el perquè:
Aigua i sal  -  Aigua i sorra  -  Aigua i sucre  -  Aigua i oli  -  Aigua i llimadures de ferro

Mescles homogènies:
Són homogènies perquè:

Mescles heterogènies:
Són heterogènies perquè:

Quina diferència hi ha entre les reaccions de combustió i d’oxidació?:

No hay comentarios:

Publicar un comentario