martes, 3 de junio de 2014

La reproducció de les plantes

Exercicis del tema de la reproducció de les plantes
 
Com es reprodueixen els vegetals sense flor?

Relaciona
Estams                        òrgans reproductors masculins
Grans de pol·len          òrgans reproductors femenins
Pistil                            espermatozoides


Relaciona:
És una tija subterrània                                     Bulb
És una cèl·lula molt resistent                           Tubercle
És una tija envoltada de fulles carnoses           Rizoma
Tija subterrània horitzontal                              Espora


Escriu les paraules que falten:
Els elements protectors de la flor són el ........................................... i la ...........................................
Els espermatozoides de la flor estan dins dels ............................................
La dispersió de les llavors es fa a través dels ................................ i del ....................................
La .............................................. origina una planta nova a partir de la llavor.


Explica el procés de la pol·linització:


Explica les característiques de cada tipus de flor:
Flor masculina:    
   
Flor femenina:    
   
Flor hermafrodita:    


Explica la diferència entre un espermatozoide i una espora:
   
   


Explica com es pot reproduir una planta amb flors sense utilitzar la reproducció sexual:


Explica com pot arribar el pol·len d'una planta fins a les flors d'una altra planta:
   


Indica si aquests fruits són secs o carnosos i explica el perquè de la teva elecció:
   Cirera     Préssec    Nou     Avellana    Pera    Ametlla
Fruits secs:

Són secs perquè:    

Fruits carnosos:
   
Són carnosos perquè:    


Indica si cada element de la primera columna és una llavor o un fruit:
Pera
Taronja                          Llavor
Poma
Tomàquet
Pèsol                             Fruit
Grana de meló


Ordena les fases de la reproducció d'una planta mitjançant els nombres 1, 2, 3 i 4:
    Dispersió    Fecundació    Germinació    Pol·linització


Per a què serveixen les membranes que tenen algunes llavors?:
   
   

Pinta  i escriu el nom de les parts de la flor, marca  de color vermell, els òrgans sexuals masculins, i de color blau, l'òrgan femení.
Indica la funció de cada un d'ells:


Relaciona amb fletxes cada part de la flor de la primera columna amb una de les característiques de la segona columna:
Pètal           Part de la flor que conté el pol·len
Sèpal          Fulla verda de la flor
Estam         Part de la flor que conté els òvuls
Pistil           Full de la flor amb colors vius


Relaciona els fruits amb el tipus de fruit mitjançant fletxes:
Cirera
Préssec               Fruits secs
Nou
Avellana
Pera                  Fruits carnosos
Ametlla


No hay comentarios:

Publicar un comentario