domingo, 15 de junio de 2014


Rectes i angles


Per treballar els  conceptes essencials de geometria: recta, semirecta, segment i angle.

La classificació d'angles i els tipus de rectes.


Rectes i angles


Angles: mesura i operacions

Classificació dels angles, la seva mesura i les operacions amb angles.Mesurar angles


Mesurar angles

Per practicar i col·locar bé el trasportador entra en el web i practica:

Mesurar angles amb el transportador


No hay comentarios:

Publicar un comentario