miércoles, 18 de junio de 2014

Treball de l'energia

Exercicis per completar

 Completa les frases següents:

L'energia ......................... és la que té el corrent elèctric, com la que utilitzem a casa nostra.


L'energia ......................... és la que passa d'un cos a un altre que es troba a menor temperatura. També es denomina ......................... i la notem quan ens acostem a un objecte calent.


L'energia que tenen els cossos en moviment es denomina ..........................


L'energia ......................... és la que emmagatzemen totes les substàncies, com els aliments.


L'energia que transporta la llum és la ......................... , com la que ens arriba del .........................


L'energia ......................... és la que hi ha a l'interior de la ......................... i que s'usa a les centrals nuclears per obtenir corrent ..........................
Indica si les següents afirmacions són vertaderes (V) o falses (F):


El corrent elèctric és el moviment de les càrregues elèctriques a través dels materials.


La fusta és un conductor elèctric.


Quan els objectes s'electritzen adquireixen càrrega elèctrica.


Un circuit elèctric està format per una bombeta i un interruptor.


Una bombeta, un aspirador o una estufa són receptors elèctrics.

Defineix les tres propietats del so:


To:      


Timbre:        

Intensitat:En què consisteix la contaminació indirecta?


Anomena  formes en les quals pot manifestar-se l'energia, i defineix-les:
 Classifica les fonts d'energia següents en renovables i no renovables i relaciona-les.


Sol    Petroli    Aigua    Gas natural    Carbó    Urani    Vent


Gasolina    Energia hidràulica    Central nuclear    Calefacció


Combustió    Energia lluminosa    Parc eòlic


 


Escriu el nom de quatre objectes de casa teva que necessitin electricitat per funcionar


 


Escriu al costat d'aquestes paraules quina energia necessiten per funcionar:


Persona:


Televisió:


Cuinar:


Cotxe:


Planta:


Ordinador:

No hay comentarios:

Publicar un comentario