viernes, 3 de octubre de 2014

El corrent elèctric


La matèria es carrega d'electricitat

En fregar un bolígraf amb la llana, el plàstic del bolígraf arrenca les càrregues elèctriques negatives de la llana, motiu pel qual queda carregat negativament.

Materials aïllants:

Els materials aïllants són aquells que no condueixen el corrent elèctric.
Exemples: fusta, plàstic, paper.

Materials conductors:

Són els que deixen passar elcorrent elèctric.

Pila:

Una pila elèctrica produeix energia elèctrica que es pot utilitzar per moure un objecte, il·luminar una bombeta, reproduir música, etc.
Té  pol positiu (+) i pol negatiu (-)

Què és un receptor elèctric?

Un receptor elèctric és un aparell que funciona amb energia elèctrica.

Motor elèctric

Un motor elèctric és una màquina que transforma l'energia elèctrica en energia cinètica, és a dir, en la forma d'energia que acompanya el moviment. En el motor elèctric, el corrent elèctric fa que es mogui un objecte qualsevol.

Exercicis

1. Confeccionar una llista d'objectes o màquines que utilitzen energia elèctrica.


2. Quins problemes  tindria la civilització actual si no hi hagués electricitat.?3. Quina energia utilitza un ordinador?

4. Subratlla els objectes que funcionen amb energia elèctrica:
Tisores        Trencanous    Llanterna    Televisió    Pedal


5. Un receptor elèctric es pot transformar en altres tipus d’energia.
Completa:
la torradora en:
la ràdio  en:
la batedora  en:
la làmpada en: 

6. Indica si les següents afirmacions són vertaderes (V) o falses (F):
 El corrent elèctric és el moviment de les càrregues elèctriques a través dels materials.
 La fusta és un conductor elèctric.
 Quan els objectes s'electritzen adquireixen càrrega elèctrica.
 Un circuit elèctric està format per una bombeta i un interruptor.
 Una bombeta, un aspirador o una estufa són receptors elèctrics

7. Dibuixa l'esquema d'un circuit elèctric format per: 3 bombetes, 4 generadors elèctrics i dos interruptors. Després indica en quines ocasions no s'encendrà cap bombeta.


8. Comprova en el comptador de casa teva en quines unitats es mesura l'electricitat i anota quanta electricitat es gasta cada dia durant una setmana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario