lunes, 20 de octubre de 2014

la llum i el so

La llum, els colors, la reflexió de la llum i els miralls.A què anomenem fonts lluminoses?


A quina velocitat va la llum?
Aire:
Aigua:
Vidre:

Classifica els materials en funció de la seva capacitat per deixar passar o no la llum a través seu.
Classifica la llista següent de colors en primaris o secundaris:
Gris
Blau
Groc                      Color primari
Violeta
Verd                      Color secundari
Blanc
Vermell

Com es propaga la llum?


Com poden ser les fonts lluminoses?


Completa les frases amb el nom de l'instrument òptic adequat:

Els .................................... permeten observar objectes molt petits.

Per veure les estrelles s'utilitza el .............................................................................................

Per veure amb poc augment un objecte s'utilitza la....................................................................

Quan es volen observar ocells se solen utilitzar els ...................................................................

Coneixes algun objecte que sigui capaç de desviar la llum?


De quants colors està formada la llum del sol? Digues quines són:


La llum blanca està formada per…


La llum és una forma d'energia:Quin tipus d'energia fa que una bombeta produeixi llum?


Quina energia serveix perquè creixin les plantes?

Per què s'utilitza l'energia del làser?


Llegeix i corregeix aquestes frases:
La llum és la forma d'energia que emeten els cossos calorífics.
Correcció:    

La llum mai no es propaga en línia recta.
Correcció:    

Per què un objecte es veu blanc?

Per què un objecte es veu negre?

Què ens permet la reflexió de la llum?


Què és la llum artificial? Quins objectes produeixen llum artificial?


Què és la llum?Què és un material opac?


Què és un material translúcid?


 

Què és un material transparent?

Què  fa la llum que arriba als cossos? Com es diu aquest fenomen?


Què passa amb els raigs de llum quan arriba a una superfície rugosa? I quan arriba una superfície polida?Quins objectes de l'univers produeixen llum?Relaciona els objectes amb les paraules de la segona columna:
Mirall
Vidre                                Opac
Asfalt                                Translúcid
Copa de vidre                   Transparent
Cullera de metall

Observa  fotografies de diverses fonts de llum. Localitza-les i escriu-ne el nom en una taula: Si és una font de llum natural o artificial.

Què són els miralls?Quins tipus hi ha de miralls?Per a què utilitzem els miralls?


No hay comentarios:

Publicar un comentario