sábado, 4 de octubre de 2014

L’energia fa moure les màquines


Classificació de les màquines en dos grups

les màquines simples

les màquines complexes.


Les màquines simples 

La palanca

Hi ha una gran varietat de màquines simples que s'agrupen sota el terme “palanca”.
Una barra rígida i un punt de suport per ser utilitzada és una palanca.

La palanca és una màquina simple que pot adoptar formes molt diverses.
Hi ha tres gèneres:
1r gènere: el punt de suport es troba entre la potència i la resistència.
2n gènere: la resistència al mig
3r gènere: la potència al mig.

Exemple:
- Les tisores són una palanca, en la qual la resistència és el cartró, paper, roba… el punt de suport és el cargol de les tisores i la potència és la força que fem amb els dits.
– En el trencanous el punt de suport és el cargol que uneix les dues peces de l'eina, la resistència és la nou i la potència és la força que fa la nostra mà.
- La clau és una maneta perquè és una palanca que fa girar un eix en cargolar la femella.

Altres màquines simples

El torn

El torn El torn és una màquina simple formada per un cilindre que se sosté pels extrems i una maneta que fa girar. Té també una corda fixada al cilindre, que serveix per pujar o baixar els materials.

La politja simple 

No proporciona cap guany ni cap desenvolupament mecànic, però la persona que estira la corda per aixecar el pes pot afegir el seu propi pes a la força que fan els seus braços i augmenta la comoditat.

 

La potència és igual a la resistència.
Exemple:
Treure aigua d’un pou perquè aixequem un pes en estirar una corda que passa per la roda.

El pla inclinat  

S’utilitza actualment per eliminar les barreres arquitectòniques, ja que permeten la circulació d'aquelles persones incapacitades que s’han de desplaçar en cadires de rodes.

 

Exemples:
La rampa d'un garatge és una màquina simple que permet salvar un desnivell amb facilitat.

Exercicis

Completa
                                                                 Palanca    Torn    Politja    Rampa
És una màquina per carregar terra               
Palanca en forma d'angle recte               
Serveix per treure aigua d'un pou               
Permet comunicar dos nivells               

Què necessiten les màquines per funcionar?


Dibuixa els tres gèneres de la palanca i marca on és el punt de suport,  la resistència i la potència en cada cas?


Per a què s'utilitzen les palanques?Quina palanca té el punt de suport entre la resistència i la potència?El cargol és una màquina? Es tracta d'una màquina simple o complexa?

Quina màquina fem servir perquè avanci un cargol?


Dibuixa un trencanous. Quin tipus de màquina simple és?Explica dues situacions en què sigui útil usar una rampa. S'estalvia esforç?


On s'estalvia més esforç, en una rampa amb poc pendent o amb molt pendent?Dibuixa unes tisores i indica-hi la situació del punt de suport, la resistència i la potència.

No hay comentarios:

Publicar un comentario