miércoles, 14 de enero de 2015

El sistema nervios


 En aquest enllaç pot mirar:
  1. Estructura del sistema nerviós
  2. El funcionament del sistema nerviós
  3. Els òrgans dels sentits
  4. Esquema per estudiar

El sistema nervios

També podeu mirar en el "cos humà" l'apartat del sistema nerviós:


 cos huma 

exercicis

1.    Explica què és:
a)    Nervi: 

b)    Cervell: 

2. Llegeix aquestes frases i escriu Verdader (V) o Fals (F) segons correspongui.

- Les neurones són les cèl·lules que formen el sistema nerviós.
- Tots els nervis surten del cervell.
- El sistema nerviós humà s'encarrega de la funció de nutrició.
- La medul·la espinal és un cordó nerviós que va per l'interior de la columna vertebral.

3. Relaciona amb fletxes cada paraula de la primera columna amb una característica de la segona:
Cervell                     Moviment involuntari
Nervi                       Cèl·lula que té prolongacions
Reflex                      En ell rau la intel·ligència
Neurona                  Porta la informació nerviosa a través del cos

4.    Explica com es produeix un acte reflex:


5.    Coneixes alguna substància que afecti el funcionament del sistema nerviós?:

6. Explica quina informació del nostre entorn capta cada un dels òrgans dels sentits.

Vista:
Oïda:
Olfacte:
Gust:
Tacte:

7. Quins òrgans formen el sistema nerviós?
8. Quins són els centres nerviosos del sistema nerviós?


9. Quina és la funció dels nervis?


10. Quines són les dues grans funcions del sistema nerviós?


11. Què són els òrgans sensorials?


12. Quins òrgans dels sentits tenim?

13. Indica quines d'aquestes funcions realitza el sistema nerviós:
- Donar ordres als músculs per moure el cos.
- Processar la informació que capten els òrgans dels sentits.
- Digerir els aliments.
- Regular la respiració dels pulmons i el batec del cor.
- Captar l'oxigen de l'aire.

No hay comentarios:

Publicar un comentario